תמיכה בתכניות הרצה

המסלול תומך בתכניות מו”פ ובתכניות הרצה (“פיילוטים”) באתרי חברות ממשלתיות, בשיתוף עם גורמי ממשל.


מטרת המסלול

 1. פיתוח ובחינת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים באמצעות אתרי הרצה של חברות ממשלתיות רלבנטיות, או לחילופין באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשות החברה הממשלתית.
 2. פיתוח ובחינת טכנולוגיות המאפשרות ייעול הפעילות הכלכלית והביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות.
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

התכנית מיועדת לחברות טכנולוגיה ישראליות (אשר אינן חברות ממשלתיות) אשר יבצעו את הפרויקט שלהן באתרי החברות הממשלתיות או באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשותן.

חשוב כי ההגשה תהיה על תחומים טכנולוגיים בהם הובע עניין מצד החברות הממשלתיות.


מה נדרש להגשה

 • הגשת טפסי הבקשה כולל נספחים, לפי דרישות הקול קורא.
 • במקרה של הגשה של תכנית הרצה אזי נדרש הסכם הרצה (פיילוט) עם הגורם הממשלתי.


מה מקבלים

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית.
 • במידה ורלוונטי, הגורם הממשלתי בבקשות אלו יהווה קבלן משנה של החברה, והתשלום בגין חלקו יהיה חלק מהתקציב.


אמות המידה וקריטריונים להצלחה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ועל ביצועיה העסקיים השירותים והתפעוליים
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • פרוייקטי פיילוט מיועדים להיות בעיקר אצל לקוח ראשון עד שלישי, לא מדובר בפיילוט שיווקי! כשעוד אין מכירות בהיקפים גבוהים.


הגורמים הממשלתיים המשתתפים

 • חברות ממשלתיות – חברת החשמל, מקורות, רכבת ישראל, דואר ישראל, נתיבי ישראל, נתיבי איילון, נת”ע, חברת נמלי ישראל, נמלים, החברה למתנסים, תשתיות נפט ואנרגיה בע”מ.
 • גופים ממשלתיים בתחומי הגנת הסביבה.
 • גופים ממשלתיים בתחומי הבריאות – בתי חולים, קופות חולים, חיל הרפואה, מד”א, שחל טלרפואה בע”מ.
 • גופים ממשלתיים בתחום התחבורה – משרד התחבורה, מנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?