“ממשל-טק” – חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

מסלול ממשל טק – חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

 

התכנית נועדה לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים, בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד.

רשימת התחומים המועדפים:

בריאות דיגיטלית

 • קידום שירותי רפואה מרחוק.
 • שימור רצף הטיפול בתקופת הקורונה, ובמיוחד עבור חולים כרוניים.
 • קידום פתרונות לשוויון בבריאות ולצמצום פערים בנגישות לשירותי בריאות, בין היתר באמצעות עידוד רפואה זמינה ומותאמת אישית ועל ידי הנגשת מידע וטכנולוגיות לאוכלוסיות עם אוריינטציות טכנולוגית נמוכה.

ניתן לקבל תמיכה גם בעלויות הנדרשות עבור המו”פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו”פ ובחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות.

השכלה וחינוך

 • למידה היברידית ולמידה מעורבת ((Blended Learning.
 •  הכשרה ופיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדגש למציאות תקופת קורונה.
 •  מענים יצירתיים לחוסר באמצעי קצה ו/או חיבור לרשת האינטרנט בבית הספר או בבית.
 • הערכת למידה מרחוק.

רווחה 

 • כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים – פיתוח שירותי רווחה והתערבות מרחוק.
 • פיתוח והנגשת שירותים מקוונים לאנשים עם מוגבלויות, לילדים ולנוער בסיכון, לאזרחים ותיקים, אוכלוסייה במצוקה כלכלית או נפשית ולאוכלוסייה בשיקום (אלימות ועבריינות בקצה הרצף).
 • כלים דיגיטליים לטובת פעילות קהילתית, התנדבותית בנושאי פרט ומשפחה, התמודדות עם מצוקה נפשית ומניעת אלימות.

זרוע העבודה

 • עבודה והון אנושי: לרבות, פתרונות להכשרות, Reskilling ו-Upskilling, למידה והכשרה מקצועית באמצעות אמצעים דיגיטליים (סימולטורים), כלים למיון והערכה של עובדים, כלים לרכישת ניסיון תעסוקתי, כלים לאבחון ומיון לתעסוקה ולימודים, הכוון תעסוקתי, כלים לחיבור בין מועמדים למשרות, כלים לאבחון / הערכת כישורים.
 • למידה מרחוק: פתרונות ללמידה מרחוק, לרבות תמיכה בלמידה מרחוק, ניהול למידה מרחוק, כלים להיבחנות מאובטחת מרחוק ועוד .
 • כלים המאפשרים עבודה מהבית וניהול עבודה מרחוק תוך התמודדות  עם נושאים כמו ניהול תפוקות של עובדים, אבטחה, ניהול זמן, בקרה ועוד.
 • מענים לאתגרי המועסקים ושוק העבודה בפרט נוכח המשבר: כלים למיצוי זכויות של עצמאיים, עסקים קטנים, פתרונות לניהול דו-שיח אפקטיבי עם החברות בעת חרום, ניהול משק בחרום – חברות חיוניות, כ”א ועוד.
 • פתרונות לפיקוח ואכיפה בתחומים המצויים תחת אחריות זרוע העבודה. כגון, אכיפת חוקי עבודה, פיקוח במעונות היום, פיקוח על אתרי בניה ועוד.

משפטים

 • כלים טכנולוגיים לייעול עבודת משפטני המגזר הציבורי: אוטומטיזציה של פעולות משפטיות. (eDiscovery, Legal research ,DSS ) תוך שימוש ביכולות מתקדמות לניתוח ולהבנה של טקסט (Text Analysis) לטובת תיוג חכם והפקת תובנות, זיהוי דפוסים וקבלת החלטות מבוססות מידע לקראת הליך משפטי.
 • כלים התומכים  בהפחתת כמות הדיונים הפיזיים ו/או את משכם בבתי הדין שבאחריות המשרד (ODR, Online Judging ).

שלטון מקומי וערים חכמות

 • פתרונות דיגיטליים בעלי פוטנציאל משמעותי לשיפור ולייעול שירותי הרשות המקומית לתושביה ואופן עבודת הרשות המקומית בכל תחומי האחריות של הרשות.
 • ניטור ובקרה, שיתוף מידע והנגשתו (פנים וחוץ רשותי), שיתוף והעצמת תושבים.
 • פתרונות דיגיטליים למתן שירות מרחוק ברשויות המקומיות ולשמירת הרצף התפקודי של הרשות במצבי חירום כגון מגיפת הקורונה.

כלכלה

 • הפחתת יוקר המחייה באמצעות טכנולוגיות לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה.
 • השוואת מחירים מקומית ו/או בינלאומית.
 • עידוד התחרותיות במשק.
 • פריון בעבודה – כלים דיגיטליים לשיפור הפריון בתעשייה, מסחר ושירותים.

תקשוב

 • הנגשה של שירותים מקוונים לציבור ומתן שירותים בערוצים שונים, כולל:
 • כלים ותשתיות לחשיפה של שירותים, הנגשה הצגה וניתוח של מאגרים, התממת נתונים (Data Anonymization), הגברת השימוש בענן, הרכשת זהויות, הזדהות בטוחה, מתן שירותים מאובטחים במכשירי קצה ופתרונות הגנה על הפרטיות.

חדשנות לעולם הפיננסים

 • פישוט ושיפור תהליכי הדיווח לרשות המיסים תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי גביית המס תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי מיצוי הזכויות תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי קליטת עובד במקום עבודה חדש בהתייחס לחסכונות הפנסיוניים.
 • פישוט ושיפור תהליך עזיבת מקום עבודה של העובד מבחינת העובד, המעביד וההיבטים המיסויים והפנסיוניים.

מה מקבלים?

 • תקציב עד 500,000 ₪, שנתי:
  • מענק בשיעור 75% מתקציב המאושר
 •  תקציב בין  500,000 ₪ – 1,500,000 ₪, שנתי:
  • מענק בשיעור של 40%, 50% או 60% מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית
  • לתאגידי הזנק של יזמים מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, תינתן אפשרות מענק בשיעור של 75% בשנה הראשונה ו-70% בשנה השנייה.
   • תאגיד הזנק: חברה שגילה עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה
   • קבוצות עם תנאי מימון מועדפים מוגדרים כמיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים (כאשר לפחות 33% מהון מניות החברה מוחזק על-ידי יזם מקבוצה זו). כל זאת בהתאם לנהלי מסלול הטבה מספר 1.

קריטריונים כללים להערכת הבקשה:

 1. המוצר והטכנולוגיה – רמת החדשנות, לרבות חדשנות טכנולוגית ופונקציונלית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים, יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע ו’יום תכנית מו”פ ריאלית לתקופת הביצוע.
 2. איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשת המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
 3. התכנות עסקית – קיום תכנית עסקית ברורה ליישום תוצרי המו”פ בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.
 4. ישימות במגזר הציבורי בישראל – מידת המענה לרשימת התחומים המועדפים שגובשה בהתאם לתוכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל, התכנות ישימות במגזר הציבורי או בגופים ציבוריים בישראל
 5. אימפקט חברתי-ציבורי (תועלת משקית) – מידת התרומה של תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי המגזר הציבורי בהתאם למסלול, קיום תוכנית ברורה ליצירה חברתית לצד התשואה הפיננסית הצפויה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?