סל בריאות

שירותי ייעוץ להגשה  לסל שירותי הבריאות “סל התרופות”


“סל התרופות” 
– הוא רשימת השירותים הרפואיים והתרופות הניתנים לתושבי ישראל על ידי קופות החולים, במימון המדינה, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הסל הינו הערוץ המרכזי באמצעותו תרופות וטכנולוגיות חדשות הופכות זמינות לכלל ציבור החולים במימון ממשלתי.


שרותי הבריאות הנכללים בסל הבריאות:

 • רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות
 • אבחון רפואי
 • טיפול רפואי אמבולטורי לרבות טיפול נפשי
 • אשפוז כללי, פסיכיאטרי, פסיכוגריאטרי  ואשפוז כרוני סיעודי
 • שיקום רפואי, שיקום פסיכולוגי פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית
 • אספקת תרופות
 • מכשירים ואבזרי עזר רפואיים
 • בריאות השן ורפואת שיניים מונעת לילדים
 • עזרה רפואית ראשונה, והסעת לבית חולים או למרפאה
 • טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול

 

השאיפה הינה ליצור סל שירותי בריאות שייתן מענה מאוזן לחברה בכללותה, להבטיח מענה רחב לצרכים השונים והרבים הקיימים בחברה, תוך הקצאת המשאבים המוגבלים הקיימים באופן היעיל ביותר.

הסל מתעדכן בכל שנה בגובה תקציב ייעודי אשר הממשלה מקצה למטרה זו. תקציב זה עומד בשנים האחרונות על 300 מיליון ₪ לשנה, ועליו מתחרות תרופות וטכנולוגיות שעלותן למעלה מ-2 מיליארד ₪.

הגשת בקשה מתאפשרת על ידי מטופלים, עמותות חולים, חברות מסחריות, כל אדם או גוף (ציבורי או פרטי) רשאים להגיש בקשה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

   

  בעלי האינטרסים בקביעת הטיפולים והתרופות שיכללו בסל:

  • חברות התרופות
  • משרד האוצר
  • הרופאים ככלל והמומחים הספציפיים לתחום
  • קבוצת החולים במחלה מסוימת
  • אוכלוסיית החולים בכלל
  • האוכלוסייה הבריאה


  הרכב ועדת הסל:

  • נציגי משרד הבריאות
  • נציגי  קופות החולים
  • נציגי  בתי החולים
  • נציגי משרד האוצר
  • נציגי ציבור הכוללים מומחים מ:
  1. תחומי הרפואה השונים
  2. תחום האתיקה
  3. תחום הכלכלה
  4. תחום  הרווחה

  מבנה זה של ועדת הסל, הכולל הן אנשי רפואה ואנשי מערכת הבריאות, והן נציגי ציבור מתחומים שונים ומגוונים, נקבע על מנת להבטיח כי החלטות הועדה יתקבלו מתוך ראיה חברתית-ציבורית כוללת, בשים לב להיבטים ציבוריים שונים הקשורים לסוגיה המורכבת שבפני הועדה, וזאת לצד נקודת המבט המקצועית רפואית ובהתחשב במסגרת המשאבים שהקצתה הממשלה לסל הבריאות עבור שנת התקציב הבאה.
  וכל זאת על מנת למקסם את תועלת הציבור.


  תיק הגשה לסל

  הבקשה להכללה בסל הבריאות כוללת ארבעה חלקים:

  חלק I – טפסי בקשה ומסמכים אודות פרטי התכשיר הרפואי.


  חלק 
  II – נתונים קליניים.

  • המחלה והטיפול בה
  • הטכנולוגיה הרפואית:
   • תיאור
   • מנגנון
   • מיקום הטכנולוגיה ברצף הטיפול
   • הרציונל לשימוש בטכנולוגיה
   • משך טיפול צפוי
   • טיפולים חלופיים
  • יעילות הטכנולוגיה הרפואית:
   • מאמרים
   • סיכום מחקרי יעילות
   • ניסיון בארץ
   • מחקרים על מדדי תחלואה תמותה
   • איכות חיים
   • בטיחות
   • היבטי עלות תועלת וכו’


  חלק III – נתונים אפידמיולוגיים.

  • אפידמיולוגיה של המחלה:
   • הימצאות המחלה : סך החולים בישראל ובעולם
   • היארעות (incidence) המחלה: מספר מקרי המחלה החדשים בכל שנה בישראל ובעולם.
  •  גודל השוק
  • נתוני המכירות
  • מספר החולים שיטופלו במידה והטכנולוגיה תוכלל בסל השירותים.
  • היקף אוכלוסיית החולים עבורם אין חלופה לטיפול
  • צפי פלחי שוק חדשים / צפי גדילת השוק
  • ההיענות (compliance) הצפויה


  חלק 
  IV – הערכה כלכלית.

  Budget Impact הערכת עלות הכללת הטכנולוגיה הרפואית בסל השירותים כולל התייחסות למרכיבים הבאים:

  • מספר אנשי הצוות הנדרשים להפעלת הטכנולוגיה.
  • האם נדרשת הכשרה ייעודית לצוות, ומהי.
  • עלות השימוש בטכנולוגיה לטיפול בודד ולטיפול שנתי.
  • מכשור רפואי משלים.
  • תוספת עלות בשל שימוש בטכנולוגיות רפואיות אחרות (תרופות, בדיקות להתאמת הטיפול, בדיקות מעקב ספציפיות) האם הטכנולוגיה כוללת ציוד מתכלה או בעל בלאי גבוה.
  • עלות החלופה הטיפולית הכלולה בסל.
  • היקף חולים צפוי בשנה.
  • הערכת ההשפעה של הכללת הטכנולוגיה על תקציב השנתי של ספק שירותי הבריאות לטווח קצר / בינוני / ארוך


  שיקולי תעדוף הכללת טכלוגיה לסל:

  • כלכלי
  • חברתי
  • הומני
  • יחס עלות תועלת
  • עלות שנתית לחולה
  • אי וודאות /צפי עתידי


  קריטריונים לקביעת קדימויות

  • טכנולוגיה חדשה למחלה קשה שאין לה פתרון
  • נטל כלכלי לחברה
  • מספר האנשים שיהנו מהטכנולוגיה
  • שיפור אורח חיים – תפקוד עצמאי
  • הארכת חיים עם שיפור אורח חיים
  • הצלת חיים לאורך זמן
  • הצלת חיים או מניעת תחלואה /תמותה


  שירותי ספארק יועצים:

   חברת ספארק יועצים בעלת נסיון עשיר בהכנת בקשות להכללת תרופות וציוד רפואי בסל שירותי הבריאות. ליווי תהליך ההכללה לסל התרופות, לסלי קופות החולים, לבתי החולים , הן של תרופות והן של מכשור וציוד רפואי, הליווי כולל:

  •  הכנת תיק ההגשה – בניית תיק נתונים מפורט על התועלת הרפואית
  • הערכה כלכלית של תרופות וטכנולוגיות רפואיות
  • הכוונה וייעוץ באסטרטגיית תמחור למכלול ערוצי המכירה : בתי מרקחת , קופות חולים , בתי חולים , סל בריאות
  • תיאום וליווי פגישות עם יושבי ומקבלי החלטות
  • בניית מצגת מנהלים
  • בניית אסטרטגיה שיווקית למוצר
  • שיקולי תעדוף –יחס עלות תועלת
  • בניית תמחור  risk sharing

  תיעדוף של הטכנולוגיה /התרופה/המוצר במקום גבוה ביחס למוצרים אחרים המתחרים על תקציב עדכון הסל, תגביר את סיכויו  לקבל מימון ציבורי בישראל – כניסה לסל הבריאות / החדרה לסל תרופות בקופת החולים /בבתי החולים.

   

   חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

   התחל שיחה
   צריך עזרה
   שלום
   אפשר לעזור לך?