אישור מו”פ עבור חוק האנג’לים

אישור של חדשנות במו”פ לעניין חוק האנג’לים

 

חברת סטארטאפ אשר כבר עובדת על הפרויקט שלה, חסרה, בדרך כלל, את סכומי הכסף העצומים שנדרשים למו”פ. כדי להחזיק את הרעיון בחיים ולממש אותו היא נדרשת לגיוס משקיעים. איך מעודדים משקיעים פרטיים להיכנס לתמונה? המדינה דאגה לתמריץ גם בשבילם.

כדי לעודד משקיע פרטי לשים את כספו על רעיון שנשמע פנטסטי על הנייר וההיתכנות הכלכלית שלו גורמת ללב שלו להחסיר פעימה, נדרש גם עבורו ‘משהו נוסף’ כדי שיסכים להוציא בכלל את הכסף מהכיס.

מעבר לחוזה נדיב אשר מבטיח את חלקו בחברה נועד חוק האנג’לים להיות האקסטרה מייל כדי שלסטארטאפים יהיה החמצן הנדרש להתפתח.

חוק האנג’לים

חוק זה הינו תמריץ למשקיעים שבא לידי ביטוי דרך התרת הוצאות רכישת המניות כנגד הכנסותיהם השוטפות.  ובמילים פשוטות יותר: חוק זה מאפשר למשקיעים לנכות את השקעתם במניות חברת הסטארטאפ כנגד הכנסותיהם האישיות.

לצורך ההכרה בהוצאה ובהחזר המס של המשקיע – חברת הסטארטאפ צריכה לפנות אל רשות החדשנות לאומית (המדען הראשי) ולקבל ממנו אישור על הוצאות המו”פ שיש לה.

החוק מגביל את גובה ההשקעה ל – 5 מיליון ₪ עבור משקיע.

תנאי החוק

הטבת מס זו ניתנת למשקיע יחיד או שותפות של יחידים (החל משנת 2016) שהשקיע במזומן ב”חברת מטרה” או “חברה מתחילה” בתמורה להקצאת מניות.

בשני המקרים, יש לקבל אישורים מרשות החדשנות בנוגע לעמידה בחוק האנג’לים.

 

חברת מטרה

כדי שחברה תוכל להנות מחוק זה עליה להיות חברה שנרשמה בישראל והשליטה וניהול עסקיה מתקיימים בארץ. בנוסף, על החברה לעמוד בתנאים הבאים:

 • החברה הינה חברה פרטית ואינה נסחרת בבורסה
 • לפחות 75% מסכום ההשקעה משמשים למו”פ של מפעל שבבעלות החברה.
 • הוצאות המו”פ מהוות לפחות 75% מכלל הוצאות החברה
 • הוצאות המו”פ מהוות לפחות 75% מכלל הוצאות החברה בישראל במהלך תקופת ההטבה
 • במהלך תקופת ההטבה, לא עלו הכנסות החברה על 50% מסכום הוצאות המו”פ.

 

חברה מתחילה

בשנת 2016 חל תיקון לחוק האנג’לים אשר הקל על המשקיעים, והכניס את האפשרות של “חברה מתחילה”. התיקון של חוק האנג’לים לא הגביל או ביטל את הטבת המס לעניין השקעה ב”חברת מטרה”, אלא הרחיב אותה.

בהתאם לתיקון, יחיד או יחידים שהשקיעו יחדיו בחברה מתחילה (עליה לעמוד בתנאים מסוימים כמו – מספר החודשים שחלפו בין מועד ההשקעה למועד ההתאגדות, הכנסות, היקף הוצאות מצטבר, השקעות מצטברות, השקעה במוצר מבוסס מחקר ופיתוח וכו’), יהיו זכאים לניכוי בגובה ההשקעה בחברה, כאשר בחינת הזכאות להטבת המס הינה בעת הגשת הבקשה (שלא כמו במסלול להשקעה בחברת מטרה שהבחינה היא לאחר 3 שנים).

ככלל, רף הדרישות לעמידה בתנאים של “חברה מתחילה” נמוך מאלו של “חברת מטרה”, וזו היתה מטרת התיקון לחוק. יחד עם זאת, נושא חשוב! – במסלול “חברות מתחילות” – במידה ובמשך שנות הטבת המס החברה אינה מקיימת את התנאים לפי החוק, הטבת המס שניתנה למשקיעים תוחזר על ידי החברה ולא על ידי המשקיעים. זו אחת ההקלות שניתנו לאנג’לים, אך על הסטארטאפ לקחת זאת בחשבון.

 

מה סכום ההשקעה המותר בניכוי לפי חוק האנג’לים?

סכום ההשקעה המזכה במניות של חברת מטרה או חברה מתחילה הינו סך של 5 מיליון ₪. בחישוב סכום ההשקעה ייקח בחשבון כלל ההשקעות כולל השקעות שביצע קרובו של המשקיע בחברה.

מהי תקופת ההטבה?

תקופת ההטבה היא שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה או לחברה המתחילה.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?