מענקים למעסיקים

מענקים שונים והטבות למעסיקים

על מנת לעודד תעסוקה בתחומים מסוימים ו/או באזורים מסוימים, ישנם מספר מענקים למעסיקים, אשר נקבעים לפי כמות העובדים בחברה, סוג החברה, מיקום החברה, גובה המשכורות וכו’.