מענק למעסיקים בסייבר

הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית

  

​הקרן מיועדת למתן הטבות לחברות אשר המעסיקות או בוחנות העסקת עובדים בפעילות בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע (CyberSpark).

 

​אילו חברות זכאיות להטבה?

חברות העוסקות במכלול הפעולות למניעה, לנטרול, לחקירה ולהתמודדות עם איומי סייבר ואירועי סייבר, ולצמצום השפעתם והנזק הנגרם מהם, וזאת בטרם התרחשותם, במהלכם ולאחריהם.

מי נחשב עובד מזכה – “עובד סייבר”?

יחיד המועסק על ידי תאגיד סייבר ועומד בתנאים הבאים:

 • לפחות 60% משעות העבודה שלו בחודש, המדווחות על ידי מעסיקו, מבוצעות בשטח קריית הסייבר הלאומית;
 • לפחות 80% משעות העבודה שלו בחודש, המדווחות על ידי מעסיקו, הינן בפעילות סייבר.

“שעות עבודה בחודש” הינן שעות העבודה שבגינן מקבל העובד שכר מתאגיד הסייבר.

אלו העובדים שעבורם לא תהיה החברה זכאית להטבה:

 • חברה לא תהיה זכאית להטבה בגין עובדים שעבורם היא מקבלת הטבות אחרות מהממשלה, או מגופים אחרים המתוקצבים על ידי הממשלה.
 • חברה לא תהיה זכאית להטבה בגין עובדים המועסקים במישרין או דרך קבלן משנה, במסגרת הסכם עם המדינה המחייב העסקתם בקריית הסייבר הלאומית.

 

מהו המענק שמתקבל?

המענק מחושב כשיעור מהשכר של עובדי הסייבר, כדלקמן:

 • בשנים 2016 עד 2018 – 20% מהשכר.
 • בשנים 2019 עד 2020 – 15% מהשכר.
 • בשנת 2021 – 10% מהשכר.
 • בשנת 2022 – 5% מהשכר.

ניתן יהיה להגדיל את שיעור ההטבה לתאגיד סייבר, אשר הידע והזכויות הקשורים לפעילות הסייבר שלו או הנובעים ממנה, לרבות זכויות הקניין הרוחני, יהיו בישראל או שהן נוצרו בחו”ל והובאו לישראל.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?