מרכז ההשקעות – מסלול מענקים

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון תשי”ט – 1959.

מטרת החוק – לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית תוך מתן עדיפות לחדשנות ולאזורי פיתוח, לשם שיפור כושר היצור של המשק במדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בסביבה הבינלאומית, יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים וברי קיימא.

במרכז ההשקעות אחד ממסלולי הסיוע הינו “מסלול מענקים”.


מה מקבלים במסלול המענקים?

מסלול מענקים של מרכז ההשקעות נותן לחברה:

 1. מעמד “מפעל מאושר” לתכניות השקעות – מה שמאפשר לחברה לקבל מענקים והטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון התשי”ט 1959-
 2. 20%-30% מענק בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל, ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאושרה על-ידי מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.
 3. קבלת הטבות מס, עד לקבלת שיעור מס שיעמוד על 7% מההכנסה החייבת.

למענקים נוספים לתעשייה לחץ כאן.


מי זכאי לקבל את ההטבה?

 • המפעל בגינו מגישים את הבקשה הינו מפעל תעשייתי.
 • מיקומו של המפעל הינו באזור המוגדר אזור פיתוח א’.
 • לא הוגשה או אושרה בקשה בתחום התעסוקה בגין מפעל זה (למעט מפעלים המעסיקים בעלי מוגבלויות).
 • המפעל הינו מפעל בר-תחרות (המייצא לחו”ל בהתאם למפורט בחוק עידוד השקעות הון).

בענפי הביו-טכנולוגיה והננו-טכנולוגיה לא יידרש תנאי הסף של היות המפעל בר-תחרות.

 

מהו מפעל בר תחרות?

מפעל בר תחרות הינו מפעל אשר 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות.

במקרה של מענק בעבור הרחבת מפעל, מבקש המענק רשאי לבחור, בעת הגשת הבקשה, את אופן בדיקת העמידה בתנאי מפעל בר- תחרות כאחת משתי אפשרויות:

 • על פי שיעור ההכנסות מייצוא כחלק מכלל ההכנסות של המפעל
 • על פי שיעור הגידול בהכנסות מייצוא אל מול הגידול מכלל הכנסות המפעל לעומת שנת הבסיס.

 

גובה הסיוע

20%-30% מן ההשקעה ברכוש הקבוע (מבנים, ציוד מכונות וכו’) הנרכש בעבור הקמתו או הרחבתו של המפעל.

20 אחוז מענק  באישור הרגיל פלוס אפשרות להגדלה ב10 אחוז נוספים כתלות באזורים גיאוגרפים מסוימים(מענק נגב)

המענק ניתן בשלבים, כאשר 65% ממנו ניתנים באופן שוטף, לאחר בקרה וביקורת של תהליך הביצוע. יתרת המענק ניתנת לאחר הגשת דו”ח ביצוע סופי ועמידת החברה באופן מלא בתנאי הסף ויעדי התוכנית.

 

גודל החברה

ההשקעה המזכה המענק תלויה בגודל החברה

חברות זעירות (עד 10 מליון ש”ח מחזור) – השקעה עד 5 מליון

חברות קטנות (10-75 מליון מחזור ועד 75 עובדים – השקעה עד 20 מליון

חברות בינוניות (75-200 מליון ש”ח מחזור ו 75-250 עובדים) – השקעה עד 50 מליון

חברות גדולות (מעל 200 מליון מחזור ומעל 250עובדים) – השקעה עד 125 מליון ש”ח

 

אמות מידה לקבלת המענק

כל אחת מן הבקשות המוגשות למרכז נבחנת ומקבלת ניקוד לפי אמות-המידה המתפרסמות באתר מרכז ההשקעות ומעודכנות מעת לעת. ואלה אמות-המידה:

 1. מיקום גיאוגרפי של המפעל (ניקוד 20%)
 2. עלות שכר לעובדים (ניקוד 10%)
 3. סיווג סוציו-אקונומי של הישוב (ניקוד 20%)
 4. יציבות פיננסית ויכולת מוכחת (ניקוד 10%)
 5. היקף השקעה לעובד (ניקוד 10%)
 6. הגדלת פריון (ניקוד 10%)
 7. חדשנות טכנולוגית (20%)
 8. ניקוד שלילי לחברות שתוכניות קודמות שלהן במסלול מענקים בוטלו (ניקוד 5%)

 

לספארק יועצים מעל 90% הצלחה בקבלת אישור למענק זה.

כחלק מהשירות והידע שלנו בהגשה למענקים, אנו עושים את מירב המאמצים לשלב את ההגשה של החברה גם למענקים נוספים אחרים כמו: מענקי פיתוח בתעשייה, מענקים לשיווק לחו”ל, מענקים לעיצוב מוצרים וכו’.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?