מענק להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם – המסלולים המהירים

מענק להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות – המסלולים המהירים

 

מטרת התוכנית לעודד מפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס industry 4.0 ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות, אשר במרכזן זרימת מידע, קישוריות, ניטור, איסוף וניתוח נתוני הייצור לצורך יצירת ערך בתהליכי הייצור ושרשרת האספקה. התוכנית פועלת לפי הוראת מנכ”ל 4.54 של משרד הכלכלה והתעשייה. נפתחה הקצאה חדשה במסגרת הוראה זו, שמותאמת לעידן הקורונה!

המדינה הקצתה 100 מיליון שקלים למקצה חדש זה שמטרתו הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ! התכנית עודכנה בהתאם לצו השעה של עידן הקורונה, במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר ולבצע הגשות מהירות במינימום בירוקרטיה.

הסיוע במסלולים המהירים יינתן בשיטת כל הקודם זוכה.

ישנם 2 סוגים למסלולים המהירים:

מסלולים חד פעמיים להטמעת טכנולוגיות יצור מתקדמות לסיוע לתעשייה בהוראת שעה בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה.

 1. תת מסלול א’ – הוראת שעה – דיגיטציה ואוטומציה בעידן הקורונה.

מסלול זה מיועד לסייע למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה הינה ע”ס 200 אלף ₪.

לא יידרש מבקש הסיוע להכין תכנית עבודה על ידי יועץ מלווה ובקשתו לא תכלול תוצאות ומדדי תוצאה.

גובה הסיוע – 30% מסך ההשקעה לחברות באזור עדיפות לאומית, 20% מסך ההשקעה לשאר החברות.

 

 1. תת מסלול ב’ – הוראת שעה – דיגיטציה ואוטומציה בעידן הקורונה.

מסלול זה מיועד לסייע למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה הינה ע”ס 750 אלף ₪.

מבקש הסיוע יגיש תכנית עבודה למסלול המהיר. התכנית תיערך על ידי יועץ מלווה (ראה הגדרה להלן). ההגשה הינה תמציתית, כאשר אין צורך לכלול בתכנית תוצאות ומדדי תוצאה כפי שנדרש ב”תכנית העבודה” שבמסלול הראשי.

גובה הסיוע – 30% מסך ההשקעה לחברות באזור עדיפות לאומית, 20% מסך ההשקעה לשאר החברות.

 

עבור מה ניתן הסיוע? 

הסיוע יינתן עבור הטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם במפעל או בקו/וי ייצור, באמצעות השקעה באחד או יותר מסעיפי ההשקעה להלן:

Advanced Robotics, Additive Manufacturing, Predictive Maintenance, Industrial Internet of Things (IIoT), Advanced process control, Augmented reality, Factory Digitization & Integration, Advanced Data Analytics, Big data, Advanced Materials

יובהר כי כל ההשקעות ההוניות צריכות להיות השקעות בציוד חדש. ע”פ מדיניות רשות ההשקעות לא ניתן להכיר ברכישת ציוד מחודש.

לא יוכרו השקעות הוניות עקיפות, השקעות רכות ולא יינתן סיוע עבור עלות הכנת תכנית העבודה.

 

תקופת הסיוע: 

​תת מסלול א’6  חודשים ממועד הגשת הבקשה.

תת מסלול ב’12 חודשים ממועד הגשת הבקשה.

 

מי יכול לגשת למענק? 

​​מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר (להלן עיקר התנאים):

 • עיקר פעילותו היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה סדר C על פי הלמ”ס: ייצור מוצרי מזון, טקסטיל, מוצרי הלבשה, מוצרי עץ, נייר, כימיקלים ומוצריהם, תרופות קונוונציונאליות, מוצרי גומי ופלסטיק, מתכות וכו’
 • הכנסותיו בישראל נמוכות מ- 200 מיליון ₪
 • הפעילות הייצורית אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון
 • אין למפעל עבורו הוגשה בקשת הסיוע כתב אישור בתוקף במסלול מענקים או בקשה תלויה ועומדת לאישור תכנית לפי חוק עידוד.

 

הגדרת יועץ מלווה (מחוייב לפי מסלול ב’ בלבד):

יועץ חיצוני לתאגיד או יועץ העובד בתאגיד מבקש הסיוע שמתקיימים בו התנאים הבאים, במצטבר:

 1. הוא בעל השכלה פורמלית על פי אחת מהחלופות הבאות:
 • הוא בעל תואר ראשון או שני ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע”י המל”ג, באחד מהתארים הבאים: בהנדסה / כלכלה / ניהול / מנהל עסקים/מדעים.
 • הוא בעל תואר ראשון או שני ממוסד לימודים מוכר בחו”ל באחד מהתארים הבאים: בהנדסה כלכלה / ניהול / מנהל עסקים/מדעים.

2. הוא בעל ניסיון על פי אחת מהחלופות שלהלן:

 • הוא בעל 3 שנות ניסיון בייעוץ תפעולי /טכנולוגי / ניהולי לחברות תעשייתיות בעלות מחזור מכירות של לפחות 20 מיליון ₪ בשנת הפעילות האחרונה של אותה חברה תעשייתית. רצוי שיועץ זה ביצע פעילויות בלפחות מאחד מתחומי הטכנולוגיות החדשניות לייצור מתקדם, ב – 3 השנים שקדמו למועד חתימת ההוראה, לחברות בעלות מחזור מכירות של לפחות 20 מיליון ₪ בשנת הפעילות האחרונה של אותה חברה תעשייתית.
 • הוא בעל 5 שנות ניסיון בניהול תפעול/טכנולוגיה ברמה של מדווח מנכ”ל / חבר הנהלה או ניהול כללי. רצוי בעל ניסיון במפעל/ים בעל/י מחזור מכירות של לפחות 20 מיליון ₪ בשנת הפעילות האחרונה של אותה חברה תעשייתית, כאשר בתקופתו הוא הוביל פעילויות בלפחות אחד מתחומי הטכנולוגיות החדשניות לייצור מתקדם.

קישורים 

תמצית הוראת מנכ”ל 4.54
הוראת מנכ”ל 4.54
נוהל נלווה להוראה

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?