מענק להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

מענק להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות

 

מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה, המבקש לעודד מפעלים תעשייתיים בכל הארץ לבצע את המעבר לייצור מבוסס 0.4 industry באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעה של טכנולוגיות חדשניות.

 

מי יכול לגשת למענק? 

​מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר (להלן עיקר התנאים):

 • עיקר פעילותו היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה סדר C על פי הלמ”ס: ייצור מוצרי מזון, טקסטיל, מוצרי הלבשה, מוצרי עץ, נייר, כימיקלים ומוצריהם, תרופות קונוונציונאליות, מוצרי גומי ופלסטיק, מתכות וכו’
 • הכנסותיו בישראל נמוכות מ- 400 מיליון ₪
 • הפעילות הייצורית אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון
 • למבקש הסיוע ניסיון של 5 שנים בפעילות הייצור המוגשת
 • למבקש הסיוע בין 250-5 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה
 • גיבוש תכנית עבודה להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם על ידי יועץ מלווה, עובד המפעל יועץ חיצוני.

גובה הסיוע 

בין 300-1,500 אלף ₪, המהווים בין 20-30% מסך ההשקעה, כתלות בהיקף ההשקעה בטכנולוגיות.

תקופת הסיוע – 36 חודשים.

 

ההוצאות המוכרות במסגרת המענק 

פעולות ההטמעה המוכרות:

 1. הטמעה של שיטות ייצור חדשניות המתבססות על הטמעת אמצעי ייצור חדשניים.
 2. הטמעה של טכנולוגיות מידע חדשניות המאפשרות זרימת מידע או קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף, ניתוח וחישוב מתקדמים של נתוני ייצור בין חלקים שונים בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.
 3. הטמעה של חומרים מתקדמים בתהליכי הייצור או ייצור עצמי של חומרים מתקדמים להשבחת מוצר ביניים או מוצר סופי.

המסלול מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית/גדולה ותקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת בהתאם לגודל הפעילות ועד- 10 מיליון ₪.

הסיוע במסלול הראשי יינתן על בסיס שיטת הקצאה תחרותית.

 1. השקעות הוניות

תהליכי ייצור ותהליכים תומכי ייצור המשתמשים בטכנולוגיות חדשניות: Advanced Robotics, Additive Manufacturing, Predictive Maintenance, Industrial Internet of Things (IIoT), Advanced process control, Augmented reality, Factory Digitization & Integration, Advanced Data Analytics, Big data, Advanced Materials.

 1. השקעות רכות

העצמת ההון האנושי של עובדי המפעל בדרך של השתתפות בהכשרות מקצועיות של עובדים לצורך שדרוג, השבחה, תפעול והטמעה של ציוד ומערכות טכנולוגיה חדשנית בייצור.

קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, חדשנות עיצובית או שילוב ביניהם. כולל: ייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי, עלויות עיצוב ופיתוח מוצר, מעצב תעשייתי, תכנון תעשייתי, ייצור מודלים ואב טיפוס, עיצוב אריזה, רגולציה, תקינה וכו’.

 1. השתתפות בעלות הכנת תכנית העבודה שנערכה ע”י יועץ מלווה חיצוני.

ניתן לקבל סיוע עבור עלות הכנת תכנית העבודה שנערכה על ידי יועץ מלווה – 30% מהסכום לתשלום ובלבד שהסכום לא עולה על 40/30 אלף ₪ (כתלות בגודל פעילות המפעל). תוכר הוצאה גם שהתבצעה עד 6 חודשים לפני פרסום ההוראה.

 

הגדרת יועץ מלווה (מחוייב לפי התוכנית):

יועץ חיצוני לתאגיד או יועץ העובד בתאגיד מבקש הסיוע שמתקיימים בו התנאים הבאים, במצטבר:

 1. הוא בעל השכלה פורמלית על פי אחת מהחלופות הבאות:
 • הוא בעל תואר ראשון או שני ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע”י המל”ג, באחד מהתארים הבאים: בהנדסה / כלכלה / ניהול / מנהל עסקים/מדעים.
 • הוא בעל תואר ראשון או שני ממוסד לימודים מוכר בחו”ל באחד מהתארים הבאים: בהנדסה כלכלה / ניהול / מנהל עסקים/מדעים.

 

 1. הוא בעל ניסיון על פי אחת מהחלופות שלהלן:
 • בעל ניסיון של ייעוץ תפעולי טכנולוגי לחברות תעשייתיות, הכולל לפחות 2 פרויקטים של מצוינות תפעולית באמצעות פעילויות בלפחות מאחד מתחומי הטכנולוגיות החדשניות לייצור מתקדם, ב – 5 השנים שקדמו למועד חתימת ההוראה, עם מחזור מכירות של לפחות 20 מיליון ₪ בשנת הפעילות האחרונה של אותה חברה תעשייתית
 • 5 שנות ניסיון בניהול תפעול ברמה של מדווח מנכ”ל / חבר הנהלה או ניהול כללי בשני מפעלים בעלי מחזור מכירות של לפחות 20 מיליון ₪, כאשר בתקופתו הוא הוביל פעילויות בלפחות מאחד מתחומי הטכנולוגיות החדשניות לייצור מתקדם.

תכנית העבודה תכלול 

 • 2 תוצאות רצויות מהתוצאות המפורטות להלן, כאשר יש להציג בתכנית העבודה את שלבי ההתארגנות והביצוע לקראתן:
  • שיפור התוצאות העסקיות של המפעל התעשייתי או קו/וי הייצור.
  • שיפור תהליך ייצור קיים על ידי הטמעה של טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם.
  • שיפור מוצר קיים או ייצור מוצר חדש בעקבות הטעמת טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם.
  • הגדלת הפריון של הפעילות הייצורית ב-15% לפחות.
 • לפחות 3 מדדי תוצאה, שייבחנו בתום תקופת המסלול, כדלקמן:
  • גידול במכירות.
  • חסכון בעלויות
  • גידול ברווח תפעולי.
  • שיפור בתזרים מזומנים.
  • העלאת שכר העובדים בזיקה לטכנולוגיה שהוטמעה.
  • הגדלת תפוקה פר יחידת זמן.
  • הקטנת זמני ייצור והרכבה.
  • הפחתת פחת.
  • התרחבות לקהל לקוחות חדש.
  • יצירת יכולת תגובה מידית בקו הייצור למצבים מיוחדים הפוגמים בתהליך הייצור.
  • איכות המוצר והסטנדרטיזציה לפני תקני איכות בינלאומיים המוגדרים על ידי ISO.
  • העלאת ערך מוסף לשעה.
  • העלאת ערך מוסף למשרה.
  • הפחתת זיהום ומיחזור הפסולת של המפעל.

יובהר, כי תוכר גם תכנית עבודה אשר נערכה 6 חודשים לפני פרסום ההוראה, ובלבד שבוצעו ההתאמות הנדרשות לתכנית כאמור בהוראה.

מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע

מבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה, כתנאי לקבלת כתב האישור, יפקיד ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בשיעור של 5% מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה.

עבור ביצוע של לפחות 50% מההשקעה המזכה המאושרת – הרשות להשקעות תעביר אישור ביצוע סופי בתוך 5 חודשים מקבלת דו”ח הביצוע הסופי.

עבור ביצוע של פחות מ-50% מההשקעה המזכה המאושרת – הרשות להשקעות לא תפיק אישור ביצוע סופי לתכנית, תבטל את כתב האישור ומקבל הסיוע יידרש להחזיר הסיוע שקיבל.

קישורים 

תמצית הוראת מנכ”ל 4.54
הוראת מנכ”ל 4.54
נוהל נלווה להוראה

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?