מסלול אתגר

מסלול אתגר – טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח בר-קיימא במדינות מתפתחות

 

תכנית מסלול ”אתגר” הינה יוזמה משותפת של רשות החדשנות ביחד עם מש”ב (המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ) במסגרת יוזמת  Grand  Challengesהבינלאומית. מטרת התכנית פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאתגרי הבריאות, מים והביטחון התזונתי במדינות מתפתחות.

מה מקבלים?

תמיכה של 70%, 80% או 90% מהתקציב המאושר עד לתקרת מענק של 500,000 ש”ח.

המסלול יוצר גשרים ושיתופי פעולה בין היזמים לשותפים פוטנציאליים בשווקי היעד, בין השאר בזכות השותפים הגלובליים של יוזמת Grand Challenges: סוכנויות הסיוע של ארצות הברית ובריטניה, קרנות פילנתרופיות, מכוני מחקר ועוד.

קהל היעד

חברות ויזמים (ההגשה לא חייבת להתבצע על ידי חברה בע”מ) העוסקים בתחומי הבריאות, ביטחון המזון ופונים לשווקים במדינות מתפתחות

תחומים מועדפים:

 • קידום בריאות, איכות חיים ורווחה אנושית (SDG 3)
  • פתרונות להנגשת שירותי בריאות.
  • פתרונות לרפואה דיגיטלית ואבחון מרחוק.
  • פתרונות לצמצום ו/או טיפול במחלות מדבקות ו/או שנישאות ע”י טפילים, ובפרט התמודדות עם מגפת הקורונה במדינות מתפתחות.
  • פתרונות לקידום בריאות ילודים ואימהות ובריאות האישה.
  • קידום בריאות נפשית.
  • פתרונות לשיפור מערכות אזהרה מוקדמות לסיכוני בריאות גלובליים.
  • פתרונות להיערכות ותגובה לאסונות הומניטריים, פתרונות להבטחת יציבות שרשרות אספקת ציוד רפואי בחירום.
 • הבטחת משאבי מים נקיים ותשתיות תברואתיות (SDG 6)
  • פתרונות לשיפור איכות מי השתייה.
  • פתרונות לשיפור טיפול בשפכים ושימוש חוזר בטוח.
  • פתרונות בתחום אספקת מים נקיים.
  • פתרונות להגברת יעילות השימוש במים.
  • פתרונות לזיהוי ואיתור נגיפים במי שפכים.
  • פתרונות להבטחת ביטחון מים בחירום כתוצאה מאסונות טבע, אדם, ומגפות
 • מיגור הרעב והשגת ביטחון מזון (SDG 2)
  • פתרונות לחקלאות מתקדמת המשפרת תפוקת יבולים.
  • פתרונות לטיפול, ואחסנת יבולים לאחר קטיף.
  • פתרונות ממסייעים להתמודדות עם מזיקים.
  • פתרונות לחסכון ושימוש חכם במשאבים כגון השקייה ודישון.
  • פתרונות לשיפור זנים ואיכות זרעים.
  • פתרונות להגברת בטיחות מזון.
  • פתרונות לשיפור מערכות ייצור מזון המסייעות לשמור על מערכות אקולוגיות המחזקות את היכולת להסתגל לשינוי אקלים.
  • פתרונות למקורות מזון חלופיים.
  • פתרונות להבטחת יציבות שרשרות אספקה בחירום- כולל מידע על השוק ועתודות מזון.

אמות המידה לקבלת הסיוע:

 • השפעה פוטנציאלית על מצב הבריאות במדינות המתפתחות – מידת התרומה של תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי בריאות ואפשרות ליישום תוצרי המו”פ במדינות המתפתחות
 • המוצר והטכנולוגיה –קיום תכנית מו”פ ריאלית הכוללת גישה שונה ומקורית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים ויכולת להגיע לאבני דרך.
 • איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשות המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
 • גמלון (Scalability) –  קיום תכנית ברורה ליישום תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי בריאות במדינות המתפתחות בקנה מידה מסחרי
 • חדשנות משולבת –  שילוב החדשנות הטכנולוגית עם חדשנות חברתית ועסקית, בדרך שתסייע להשיג השפעה מרבית של תוצרי המו”פ על התמודדות עם אתגרי בריאות

ניתן להשתמש בכספי הסיוע לתשלום עבור:

 • שכר – רק בחברות בע”מ ולא עוסק מורשה
 • קבלני משנה
 • חומרים
 • יועצים
 • שיווק וטיסות
 • עורכי פטנטים

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?