פינטק – סיוע עבור תכניות הרצה (פיילוטים) ברשות ניירות ערך

פינטק – סיוע עבור תכניות הרצה (פיילוטים) ברשות לניירות ערך


מטרת המסלול

קול קורא של רשות ניירות ערך ורשות החדשנות, להגשת בקשות פינטק – סיוע לתכניות הרצה (פיילוטים) ברשות לניירות הערך. הפיילוט מיועד לסייע לצמיחת החברה הטכנולוגית ולאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק. במטרה לייעל משמעותית את פעילות הרשות לניירות הערך והגופים המפוקחים עלי ידה.

למי מיועד?

חברות טכנולוגיה ישראליות.

מה מקבלים?

 • גישה למאגר המידע של הדיווחים הפומביים במגנ”א ברשות ניירות הערך.
 • גישה למאגר נתוני המסחר של הבורסה לניירות ערך בת”א
 • ליווי מקצועי של סגל רשות ניירות ערך
 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות. תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל.

האתגרים העיקריים איתם מתמודדת הרשות לניירות ערך

 1. שיפור יעילות הפיקוח והאסדרה של הרשות
 2. הגנה על תשתיות ומערכות המידע של הגופים המפוקחים ע”י הרשות.
 3. ייעול ושיפור שוקי ההון וענפי השירותים הפיננסיים בישראל
 4. הנגשת מידע ושירותים לציבור.

ניתן להגיש בקשות בנושאים נוספים כל עוד הם תואמים ומקדמים את אסטרטגיית הרשות לניירות הערך ותפקידיה. בפיילוט אצל הגופים המפוקחים בכל נושא , ובלבד שהתקבל LOI לביצוע הפיילוט.

אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי רשות ניירות הערך, במשרדי הגוף המפוקח או במשרדי החברה.

נושאים לדוגמא שניתן להגיש לתכנית זו:

1.       הרחבת פעילות הבורסה ושוק ההון.
2.       עידוד הנפקה או רישום למסחר של חברות מקומיות וזרות בבורסה , לרבות חברות היי-טק.
3.       הגברת הנזילות בבורסה.
4.       ביסוס מעמדו של שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית.
5.       כלים להנגשת הרגולציה הפיננסית לגופים המפוקחים והגברת הוודאות.
6.       התגברות על השפה כמחסום להשקעה או הנפקה בבורסה.
7.       ייעול ופישוט עבודת הרשות בדגש על ניהול וזרימת המידע והטמעת תהליכי אוטומציה.
8.       שיפור יכולות הציות והפחתת עלויות הציות של הגופים המפוקחים:

 • כלים המשלבים אוטומציה בתהליכי הדיווח של המפוקחים.
 • מניעת טעויות בדיווח.

9.       הערכת יעילות והשפעת הרגולציה לאורך זמן:

 • כלים לבחינת אפקטיביות הרגולציה הפיננסית לאורך זמן.
 • מדידת השפעת הרגולציה על היקף ואופי הפעילות בשווקים הפיננסיים.

10.   הנגשת מידע

 • הנגשת מידע מורכב ורחב המצוי במגוון מערכות מידע פנימיות וחיצוניות באופן שיאפשר מיצוי טוב יותר של המידע, ניתוחו, יצרת התראות והפקת תובנות.
 •  הנגשת מידע רלבנטי לציבור במועד שבו הוא זקוק לו בצורה אינטואיטיבית ויעילה:
  • איחוד מאגרי מידע רחבים ולא מובנים (unstructured) למאגר אחיד שעבר עיבוד/ניתוח בסיסי והפקת תובנות ראשונית.
  • ניהול תיק חקירה ממוחשב.
  • איתור קשרים נסתרים בין יישויות/אנשים/חברות/ארועים.
  • כלי פיקוח המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות.
  • שליפת נתונים כספיים מתוך דיווחי החברות ללא צורך בתיוג מראש.
  • העברת מידע רלבנטי ואובייקטיבי לציבור לצורך קבלת החלטת השקעה.
  • הנגשת דיווחים פיננסיים למשקיע לא מתוחכם באופן שיאפשר לו להבין את משמעות הדיווח והשפעתו.

11.   שיפור תהליך זיהוי ואימות הלקוח (KYC) באמצעים דיגיטאליים.

12.   שיפור תהליך הכרת הלקוח באמצעים מקוונים כך שתתאפשר התאמה מיטבית של מוצרי ההשקעה עבורו:

 • הבנה וניתוח הצרכים של משקיעים.
 • קביעת רמת סיכון המשקפת את רכיב הסיכון של הלקוח.
 • מוצרים המותאמים אישית ללקוחות – “הפצה אישית”.

13.   הגדרת רמות סיכון ללקוחות באופן שתאפשר השוואה בין נותני השירותים.

14.   הגברת מעורבות הציבור הרחב בפעילות בשווקי ההון:

 • התמודדות עם התמעטות משקיעי ריטייל כתוצאה ממסחר רובוטי מתוחכם.
 • שילוב קהלים רחבים יותר בפעילות בשוק ההון.
 • קירוב הציבור לאפיקי השקעה חדשים.

15.   הגברת התחרות בשוק ההון:

 • קידום התחרות בין השחקנים השונים בשוק ההון.
 • הסרת חסמי כניסה ללקוחות, מתווכים ונותני שירותים.
 • הגברת יכולת השוואתיות בין מתווכים ונותני השירותים.
 • הרחבת דרכי הפצה של מוצרים ושירותים כגון, קרנות נאמנות, ניהול תיקים ועוד.

16.   הגברת אפקטיביות וייעול תהליכי הפיקוח, איתור ההפרות והאכיפה:

 •  איתור מוקדם של הפרות החוק.
 • תעדוף נושאי ביקורת על סמך המידע הקיים על המפוקח.
 • מודל פיקוח דינאמי ומותאם סיכונים.
 • זיהוי מוקדם של מוצרים, מכשירים או טכנולוגיות חדשות והסיכונים הכרוכים בהם.
 • זיהוי חברות שעומדות לקרוס.
 • איתור דפוסי מסחר חריגים ולא מוכרים.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?