מענק מהיר לחברות במשבר בשל הקורונה

ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר בעקבות הקורונה

 

כמענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר יצאו בערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרויקטים טכנולוגיים. תקציב הרשות לערוץ זה הינו חצי מיליארד ש”ח!

הערוץ מיועד לסייע לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת נגיף הקורונה, ואשר הינן עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה הקרובה.

מנגנון הבדיקה ותהליך קבלת החלטות במסלול זה הינם מהירים ביותר – תוך ארבעה שבועות בלבד!

למי מיועד המסלול?

הערוץ פונה לחברות טכנולוגיות חדשניות בתחילת שלבי צמיחה מוקדמים או בשלב המו”פ של פיתוח מוצר אחד או יותר:

 • אשר צברו נכסים מהותיים כמו קניין רוחני, גיוסים או שווי גבוה
 • הינם בעלי סיכוי טוב לצלוח את המשבר הכלכלי, אך נוצרו להם קשיי נזילות.
 • הינם בעלי יכולת/איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה של לא יותר מ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (runway קצר).
  חברות יכולת פיננסית מוגבלת לתקופה של עד 12 חודשים (Short Runway) אשר תחושב באופן הבא: אנו נחשב את יתרת המזומנים (בניכוי התחייבויות שוטפות) + צפי תקבולים שוטפים מהכנסות ומהשקעות.
  את הסכום הזה נחלק בתזרים החודשי (Burn-Rate) ונקבל את ה runway.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • ניתן להגיש בקשה לתוכנית מו”פ אחת או מספר בקשות, ועד תקציב מצרפי של עד 15 מיליון ₪.
 • שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר לחברות שהציגו את מלוא המימון המשלים למענק שאושר על ידי הוועדה.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • הערוץ מאפשר עיסוק במו”פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.

הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

תמיכה שהיא תו איכות שלרשות החדשנות, ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

 

מי אינו רשאי לגשת למסלול זה:

חברות אשר הגישו בקשה לתמיכה בתכנית מו”פ ברבעון הראשון 1.1.2020-31.3.2020 של שנת 2020 במסלולים קרן המופ וחברות מתחילות

חברות אשר הגישו בקשה לתמיכה בתכנית מו”פ לשנת 2020 למסלולים קרן המופ וחברות מתחילות.

חברות שאין ברשותן מאזני בוחן ו/או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים טרם הגשת הבקשה.

 

קריטריונים כללים להגשת חברה לתמיכה של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי):

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה הכוללות יכולות ניהול ויכולתו להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי, לצד יכולתו הפיננסית (runway) לשרוד את המשבר.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.
 • המימון הוא של תוכנית עבודה. כלומר השקעה בעיקר בכוח אדם, בשכר אל מול התחייבות של החברה להוציא לפועל את התוכנית ולהחזיק את כוח האדם הזה 12 חודשים לפחות.

 

ניתן להגיש עד יום 15 בספטמבר 2020.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?