תעשיית ייצור (מופ”ת)

תכנית מו”פ בתעשיית ייצור – מופ”ת

 

חברות מסורתיות מתעשיית הייצור זקוקות לחדשנות ויתרונות טכנולוגיים ייחודיים על מנת להתמודד עם התחרות הגלובאלית ההולכת וגוברת. על מנת למנוע קיפאון ונסיגה בתחומי התעשייה המסורתית, רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) מספקת תמריצים שהותאמו במיוחד לצרכי תעשיית ייצור ואשר נועדו להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית ולייצר יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.​​​

משנת 2005 ועד סוף שנת 2013 אושרו כ-1,500 תכניות מו”פ חדשות בתעשייה המסורתית במסלולי התמיכה השונים של רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) ומענקי המו”פ לפרויקטים אלה הסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקלים.

נתוני תמיכת רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בתעשייה הייצור:

 • 80% הצלחה – שיעור ההצלחה בקבלת אישור לבקשה שהוגשה עומד על כ- 80%.
 • ממוצע מענק – 600 אלפי ש”ח לשנה.


איזו חברה יכולה לגשת לתוכנית זו?

חברת תעשיית ייצור: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).

חברת תעשיית ייצור עילית / מעורבת-עילית: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:

 1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), או בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס)
 2. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 3. מספר עובדי המו”פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית / מעורבת עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי עיקר פעילותן היא “היערכות לייצור תעשייתי” של מוצרים (בכלל זה חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור; רכישת מכונות לטובת תהליך יצור; העסקת כוח אדם יעודי לייצור; אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל).

מה מקבלות החברות במסגרת התמיכה בתעשייה מסורתית

 • תמיכה בעלויות כח אדם, תקורות, חומרים, קבלני משנה, ציוד, פטנטים ושיווק.
 • הוצאה לפיתוח תבניות, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות שכר של עד 3 עובדים בשיעור העסקה הקטן מ- 10%.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות לעובדים מקצועיים בהיקף תקציבי שאינו עולה על 25,000 ₪
 •  הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו”ל, בהיקף של עד 15% מתקציב התוכנית המאושר.
 • הכרה בעלות שעות שימוש במכונה יקרה, אשר השימוש בה הכרחי לצורך המחקר.

מסלול סיוע לחברות תעשיית ייצור קטנות  

מיהי חברה קטנה מתעשיית הייצור?

חברה שמתקיימים בה כל התנאים הבאים:

א.    הכנסותיה בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה היו קטנות מ 70 מיליון דולר.

ב.    מספר תיקי המו”פ הכולל שאושרו לתאגיד אינו עולה על 3 (כולל בתיק הנוכחי), למעט אם חלפו 5 שנים או יותר ממועד סיום התיק האחרון שאושר לתאגיד.

ג. לפחות חלק מתקופת הביצוע של התיק נמצא בין 1.1.18 לבין 31.12.20.

ד. בהתאם להצהרת הייצור שהוגשה ע”י התאגיד במסגרת הבקשה, רוב היצור שינבע מתוצרי התיק יבוצע בישראל.

חברה קטנה מתעשיית הייצור תהא זכאית להטבות הנוספות הבאות:

 • שיעור תמיכה של 50% ותוספות למענקים באזורי עדיפות לאומית.
 • פטור מחובת תשלום תמלוגים.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?