מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום האנרגיה

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום האנרגיה

 

רשות החדשנות בשיתוף מנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ומשרד האנרגיה משיקים יחדיו תכנית לעידוד ותמיכה במחקר ופיתוח בתכניות הרצה (פיילוטים) בתחומים אנרגיה, תחליפי נפט, מים ואוצרות טבע בקנה מידה מסחרי, קדם מסחרי או חרושתי אשר יתרמו לקידום ולפיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע.

על המוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

התחומים הנתמכים במסלול זה: אנרגיה, דלקים, תחבורה נקייה, רשת החשמל, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה.

 

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות הבעלות מוצר/טכנולוגיה בשלבים בשלים (TRL 6-8) בתחומים הבאים:

 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה
 • משאבי מים
 • אוצרות טבע
 • אנרגיות מתחדשות וחלופיות
 • קיימות במרחב האורבני
 • צמצום פליטות
 • אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה
 • משק החשמל ורשת החשמל
 • תחליפי נפט לתחבורה
 • הפחתת השימוש בנפט
 • משק הדלקים
 • אנרגיה במשק המים
 • פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה
 • הנדסה של קידוח והפקה של נפט וגז
 • כריה וחציבה
 • פסולת ואנרגיה
 • הגנה על תשתיות

 

מה מקבלים?

 • תמיכה של 20%-50% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • במקרים חריגים ניתן לקבל תמיכה של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות במידה והתוכנית בעלת פוטנציאל יוצא דופן על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.
 • תוספת של 10% במידה ופעילויות המו”פ שאושרו ואתר ההרצה מתבצעים באזורי עדיפות לאומית.
 • ניתן לקבל תמיכה רגולטורית ממשרד האנרגיה בעת ביצוע תכנית ההרצה.

 

מדוע כדאי?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול משתתף בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח אך לך ברווחים או בהצלחות עתידיות. רק ובמידה המיזם מצליח להגיע לשלב המסחור, על החברה להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה ע”י תשלום תמלוגים ממכירות.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תכנית שמאושרת ע”י הרשות, ניתנת רק לאחר הערכה ובדיקה מקצועית ומקיפה של הפרויקט. התמיכה מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן בעת גיוס משקיעים בהמשך הדרך.

 

תנאי המסלול:

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני.

 

קריטריונים להערכת בקשה:

 • חדשנות והייחודיות הטכנולוגית של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולת החברה ויכולותיה הניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה יעקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • ההשפעה הצפויה של התכנית על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.

 

ליווי מקצועי של בעל ניסיון מגדיל את סיכויי ההצלחה שלכם, וממקסם את שיעור התמיכה המגיע לכם.

פנו עוד היום לקבלת ייעוץ, בעבודה איתנו תגלו עד מהרה כי התמורה גבוהה הרבה יותר.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?