תכנית ביצוע פיילוטים בתחום הסייבר

פיילוטים בתחום הסייבר

 

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח בתחומי טכנולוגיית הגנת הסייבר ומאפשר המצרה והרצה של הטכנולוגיות ובחינת ההיתכנות בקרב לקוחות משמעותיים בקנה מידה משמעותי.

עד היום, כל התכניות שחברת ספארק הגישה בתכניות הפיילוטים זו זכו! ובתקציבים של מיליוני שקלים.

למי מיועד?

חברות טכנולוגיה בתחומי הסייבר שמפתחים מוצר ונמצאים בשלב מוכנות טכנולוגית 4/5 TRL (Validation in Laboratory) ומעוניינים להגיע לשלב מוכנות של 7/8 TRL.

בהגשת הבקשה חובה לצרף הסכם עקרונות או הסכם חתום עם הלקוח הפוטנציאלי המאשר לחברה את ביצוע התכנית.

מה מקבלים?

 • תמיכה של 30%-50% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים.
 • התקציב המבוקש לתכנית הינו בסכום של עד 2 מיליון ₪
 • מעבר לפעילויות מו”פ המוכרות, ניתן יהיה להכיר בפעילויות משלימות למו”פ הקשורות לביצוע ה POC ,ביניהן: התאמה לסביבת הלקוח, שילוב עם מערכות הלקוח, ביצוע בדיקות חדירה ועמידות, והתאמות לרגולציות (כולל תקינה) בטריטוריות

מדוע כדאי?

 • התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור וחדירתו לשוק באמצעות יישום באתר הניסוי.
 • השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח. (החברה תחזיר את המימון ע”י תמלוגים ממכירות רק אם המיזם יצליח.
 • תמיכה של רשות החדשנות מהווה תו איכות לחברה ומקלה בגיוס כספים נוספים.

קריטריונים חשובים:

 • חדשנות טכנולוגית וייחודיות.
 • רמת אתגרים גבוהה
 • פוטנציאל צמיחה עסקי כלכלי
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית לכלכלה הישראלית
 • איכות תכנית ההרצה ותרומתה לקידום הקרבה לשוק ולמסחור.
 • התכנית היא תכנית מחקר ופיתוח של טכנולוגיית הגנה בסייבר.
 • התכנית כוללת שלב הפעלת מתקן הרצה אצל לקוח פוטנציאלי.
 • קיימת הוכחת היתכנות לטכנולוגיה שפותחה כבסיס לבקשה, וקיים אב טיפוס ברמה מעבדתית שמרכיביו אומתו בסביבה טכנולוגית רלבנטית לפתרון.
 • התכנית מביאה, לכל הפחות, למוצר טרום מסחרי (בתצורתו הסופית) שהושלמו לגביו כל הניסויים, הבחינות ושילוב הממשקים הדרושים לצורך מסחורו.
 • יש לתת דגש ליכולות הרלוונטיות של האתר, התאמה לייעדי הפיילוט, תשתיות מתאימות, אמצעים מיוחדים, סינרגיה עם החברה המגישה, פערים.
 • לא נדרש כי במהלך ביצוע הפיילוט יפותח IP  חדש. עם זאת, במידה ומפותח IP חדש ע”י החברה או קבלן המשנה, יהיה ה-IP בבעלות הבלעדית של החברה מגישת הבקשה.
 • פרוייקטי פיילוט מיועדים להיות בעיקר אצל לקוח ראשון עד שלישי, לא מדובר בפיילוט שיווקי! כשעוד אין מכירות בהיקפים גבוהים

הערכת תכנית ההרצה (הפיילוט) :

 • הצורך – האם אתר ההרצה עונה לצרכי הלקוח וצרכי השוק שהפיילוט בא לפתור.
 • תיאור תכולת תכנית ההרצה, לרבות מצב המוצר בתחילת התוכנית ובחינת בשלותו לתכנית ההרצה.
 • חדשנות ועומק טכנולוגי של המוצרים נשוא הפיילוט, בתחילתו.
 • איכות אתר הפיילוט (לרבות: תשתיות ואמצעים; יכולות ופערים; סינרגיה עם החברה מגישת הבקשה; צוות אתר ההרצה)
 • אתגרי הפיילוט (לרבות: סיכונים טכנולוגיים/הנדסיים; מורכבות וסיבוכיות בביצוע; אתגרי הטמעה אצל הלקוח)
 • איכות הפיילוט:
  • על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות.
  • התרומה לבשלות המוצר, להוכחת היתכנות פעולתו בסביבה תפעולית/מבצעית והסרת אי וודאויות (לרבות: טכנולוגיות/הנדסיות, מול צרכי לקוח, מול רגולציה).
  • התועלת לקירובו של המוצר לשוק, למסחורו ולחדירתו לשוק.
  • התועלת לחברה (הנדסית ועסקית) והאימפקט של עמידה ביעדי תכנית ההרצה על צמיחתה
 • הסטאטוס החוזי בין החברה לאתר הפיילוט
 • הסדרי הבעלות בידע בין החברה לאתר הפיילוט
 • התרומה המשקית החברתית והציבורית של הפיילוט
 • ייתכנו דגשים נוספים במסלולים ותתי-מסלולים שונים

 

דגשים לטבלת המשימות בתכנית הפיילוטים:

 • כל משימה תיבחן לאור תרומתה להשגת יעדי הפיילוט. יש להקפיד לכלול רק משימות שתורמות ליעדי תכנית ההרצה והשלמתה.
 • תקצוב יינתן לכלל המשימות ללא קשר לרמת הסיכון/חדשנות הטמונה בהם.
 • יש לוודא כי קיימת תכנית ניסוי סדורה ומוגדרת היטב (כגון מהלך הניסוי, קבוצת ביקורת אם נדרשת, אופן מדידת התוצאות, מדדי הצלחה/כישלון) וכן משימת בקרה האומדת את מידת העמידה ביעדי התכנית. משימה זו תוצג הן בטופס הבקשה הייעודי כחלק ממשימות התכנית המבוקשת והן בטופס תקציב הבקשה כחלק מתקצוב הבקשה ובהתאם למשימת הבקרה המוצעת.
 • ניתן לכלול במסגרת התוכנית פעילויות התאמת מוצר, החיוניות לטובת ביצוע הפיילוט, אולם יש לקחת בחשבון כי ככל שרכיבים אלו משמעותיים יותר (בהיבטי זמן/משאבים/סיכון) – הדבר יפחית את סיכויי ההצלחה.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?