מסלול מסחור ידע – ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

מסלול מסחור ידע – ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

 

על המסלול

מסלול זה נועד לסייע לחברות ישראליות בפיתוח מוצרים פורצי דרך באמצעות מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי.

מסלול זה כולל תחתיו שלושה תתי מסלולים:

 • מגנטון – עידוד העברה ומסחור טכנולוגיות ממוסדות מחקר לתאגיד תעשייתי, המתבסס על שיתוף פעולה בין מוסד מחקר אחד או יותר לבין תאגיד תעשייתי אחד. מטרת שיתוף הפעולה חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר כפי שהושגו על ידי מוסד המחקר והתאמת הידע לצרכי התאגיד התעשייתי.
 • ייבוא ידע – עידוד שיתוף פעולה במסגרתו מתבצעת חזרה על ממצאי המחקר כפי שהועברו ממוסד מחקר זר ותיקופם, וכן הוכחת היתכנות והתאמת הידע לצרכי המבקש לשם קידומו הטכנולוגי. פיתוח הטכנולוגיה מתבסס על שיתוף פעולה בין מבקש לבין מוסד מחקר זר, אחד או יותר, עם או ללא מוסד מחקר ישראלי, אחד או יותר.
 • המשך מגנ”ט (מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי) – בקשות לתכניות מחקר ופיתוח המשכי לפעילות שכבר בוצעה במסגרת תכניות מאושרות תחת מסלול – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע.


מטרת המסלול

למסלול זה יש שתי מטרות:

 • שיתוף פעולה מלא בין מוסד מחקר אחד (או יותר) לבין תאגיד תעשייתי.
 • תת מסלול המשך מגנ”ט (מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי) – עידוד המשך פעילות מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה בין תאגיד תעשייתי חבר מאגד למוסד מחקר.

 

למי מיועד המסלול?

מסלול זה מיועד עבור תאגיד תעשייתי ישראלי, לקבוצות מחקר אקדמיות מטעם מוסדות מחקר, ולתאגיד תעשייתי שהיה חבר במאגד במשך שנה לפחות (המשך מגנ”ט).

 

מה מקבלים?

מענק של עד 66% מהתקציב המאושר למחקר יישומי, עד סכום של 3.4 מילון ₪ למשך תקופה של 24 חודשים.

ובנוסף, מקבלי המענק זכאים לפטור מתשלום החזר תמלוגים.

 

מדוע כדאי?

 • מסחור הידע האקדמי: מסלול זה מסייע למוסד המחקר למסחר את הידע שפותח במחקר המדעי. התאגיד התעשייתי נחשף לטכנולוגיה חדשה, ולאחר בחינתה, יכול להטמיע אותה בתאגיד התעשייתי להמשך פיתוח מוצר חדשני כאשר הוא בעל פוטנציאל כלכלי ושדרוג מוצר.
 • בדיקת פוטנציאל היישום: כחלקת ממסגרת העברת ידע מאפשרת לתאגיד תעשייתי סביבה נוחה לבדיקה מהימנות הידע והפוטנציאל היישום של הטכנולוגיה שפותחה כחלק מהמחקר. ללא סביבה זו לתאגיד היה נוצר קושי בעמידת התהליך הטומן בחובו תוך לקיחת סיכון גדול יחסית וחוסר וודאות.
 • אפשרות למימוש זכות המסחור: בתום הפרויקט ובתום הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, התאגיד התעשייתי יכול להחליט האם לממש את הזכות למסחור ולהמשיך בתהליך עצמאי של פיתוח מוצר מסחרי מהמחקר שבוצע במשותף.

 

תנאי המסלול

 • כחלק ממסלול זה יש חובה לכלול קבוצ/ות מחקר אקדמי/ות ותאגיד תעשייתי, המגלות עניין בטכנולוגיה שפותחה במוסד המחקר.
 • טרם הגשת הבקשה, על הטכנולוגיה המוצעת להיות לאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר. על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.
 • על התאגיד התעשייתי להכליל כוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוחו. כמו כן עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • יש לוודא כי באפשרות התאגיד להשלים מימון מלא של קבוצת המחקר.

 

קריטריונים להערכת בקשה:

כחלק מהקריטריונים להגשת הבקשה, הבקשות נבדקות בצורה מקיפה ויסודית על פי הקריטריונים הבאים:

 • היבט טכנולוגי – רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני ופטנטים.
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית. התשואה העודפת למשק.
 • יכולת החברה והצוות –  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועיסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן בנוסף את הפוטנציאל לבניית חברה במלוא היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.
 • איכות השת”פ – במקרה של שיתוף פעולה בינלאומי, נבחן את איכות השת”פ ותרומתו לחברה הישראלית.
 • בהירות הבקשה  – רמת הפרוט ומלוא הנתונים בבקשה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?