קרן ההזנק מסלול – Pre Seed

קרן ההזנק מסלול Pre Seed

 

על המסלול:

מסלול ה-Pre-Seed בקרן ההזנק נועד לעודד הנבטה של חברות הזנק בישראל, שפועלות בתחומים עתירי מו”פ, בעלי סיכון גבוה ובשלבים מוקדמים, דרך הרחבת מקורות המימון הזמינים להן. רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה בחברות בשלב פרה-סיד, יחד עם משקיע או משקיעים פרטיים שישקיעו בסבב ההשקעה (בניכוי מענק הרשות), זאת כדי להוריד סיכון למשקיעים ולעודד את מימוש ההשקעה.

 

מטרת המסלול:

 • לקדם ולעודד הנבטת חברות הזנק עם חדשנות טכנולוגית עמוקה בישראל
 • להרחיב את מקורות המימון הזמינים של חברות ההזנק בישראל בשלב הפרה-סיד, הפועלות בתחומים עתירי מו”פ בסיכון גבוה
 • לעודד השקעות Pre-Seed של משקיעים פרטיים בחברות הזנק ישראליות
 • להרחיב את פעילותם של משקיעים, לרבות בתחומים שבהם קיים מיעוט יחסי של משקיעים מתמחים, וזמינות נמוכה של הון פרטי להשקעה

 

קריטריונים לגשת למסלול:

 • החברה התאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל שעיקר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים.
 • סך המימון הכספי שהחברה גייסה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה לא עולה על 1.5 מיליון שקל.
 • סך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 300 אלף שקל.
 • סבב ההשקעה המבוקש לא עולה על 4,500,000 ₪ במצטבר ו-80% לפחות מסבב ההשקעה יהיה לצורכי מחקר ופיתוח.

 

מה מקבלות חברות במסגרת המסלול:

 • רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Pre-Seed בשיעור מענק 60% מגובה סבב ההשקעה ועד לתקרת מענק של 1.5 מיליון ₪.
 • חברות העומדות בתנאים של חברה מועדפת (היזמים המחזיקים לפחות 33% ממניות החברה הם מאוכלוסייה בתת ייצוג בהייטק (ערבים, חרדים ונשים), או שמקום פעילותן באזור פיתוח א’, תקבלנה תוספת של 10% על המענק, כך שתקרת המענק תהיה 1.65 מיליון ₪.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  יתרונות נוספים:

  • אישור מראש למענק רב-שנתי בשיעור מענק קבוע
  • סנכרון בין גיוס ההון של חברת ההזנק לבין גיוס המענק מרשות החדשנות
  • הורדת סיכונים עבור משקיעים פרטיים, מה שיעזור לחברות ההזנק לגייס מהם את ההון הדרוש
  • ודאות – גובה סבב הגיוס ומשך תקופת הביצוע – בהתאם לנדרש לחברה להגעה לאבן הדרך המימונית הבאה (לא צריך להגיש בקשה לרשות החדשנות כל שנה)
  • תמיכה בכל פעילות החברה
  • מימון לא מדלל – רשות החדשנות לא לוקחת מניות מהחברה בתמורה לחלק שלה בהשקעה
  • תו איכות של רשות החדשנות למשיכת השקעות של משקיעים פרטיים
  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?