מסלול Seed היברידי

מסלול Seed היברידי

 

על המסלול

בשנים האחרונות חלה ירידה מאסיבית בהשקעות בשלבי SEED. על מנת לסייע בהקמה של חברות טכנולוגיה חדשות, רשות החדשנות יצאה במסלול Seed היברידי שמעודד למשקיעי הון לבצע השקעות Seed בסטרטאפים שנמצאים בסיכון גבוה ובשלב מוקדם.

מסלול הטבה מס’ 46 – תכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון. מטרת מסלול הטבה זה היא להרחיב את מקורות המימון הזמינים לחברות מגובות הון סיכון, הפועלות בתחומים בעלי סיכון גבוה, תוך מינוף ההשקעה הממשלתית, באמצעות שיתופי פעולה עם גופי השקעה ישראלים ובין-לאומיים בעלי ערך מוסף מהמגזר הפרטי, דבר אשר יסייע לחברות הזנק ישראליות בשלבים אלה בהמשך התפתחות וצמיחה


מטרת המסלול

לעודד השקעות הון ראשוני (seed) בחברות עם סיכון גבוה, ע”י משקיע הון סיכון מנוסה.

 

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות הזנק בשלב ה-SEED שמפתחות טכנולוגיות בתחומים בהם יש רגולציה קשה, טווח זמן ארוך להטמעה, או חלק משוק שנמצא בהתהוות.

התמיכה תינתן לחברות אשר לא גייסו יותר מ-3 וחצי מיליון ש”ח (עד מועד ההגשה למסלול) וכבר חתמו על מזכר הבנות עם משקיע הון סיכון מנוסה בהשקעות בסיכון גבוה, המעוניין להשקיע בחברה השקעת SEED ראשונה.

 

מה מקבלים?

החברות

יקבלו מענק בגובה אשר יעמוד על 40% מסיבוב השקעה (גובה מענק הרשות יהיה עד 3.5 מיליון).

בנוסף יזמים מאוכלוסיות בתת ייצוג בהייטק או חברות שממוקמות בפריפריה יוכלו לקבל תוספת מענק בשיעור של 10% מסך כל ההשקעה ההונית במזומן (גובה מענק הרשות יהיה עד 3.5 מיליון).

המשקיע

קרן הון סיכון או CVC יקבלו מהחברה אופציה למימוש המענק שאושר על ידי הרשות, עד 3 שנים.

 

מדוע כדאי?

 • מימון אטרקטיבי – מענק של 40% מסבב ההשקעה, עד 3.5 מיליון ש”ח
 • סיוע בהשקעה בסיכון גבוה ושלב מוקדם
 • אפשרות לסגור סבב גיוס כאשר המשקיע יוכל לקבל מהחברה אופציה ל -3 שנים
 • תהליך הגשת בקשה מקוצר – בדיקה קצרה (עד 4 שבועות), קבלה מיידית של המענק
 • תו איכות של רשות החדשנות

במקרה של מימוש האופציה על ידי המשקיע, יעביר מקבל האישור את תמורת האופציה לרשות החדשנות. יובהר, כי מימוש האופציה על ידי המשקיע ותשלום תמורת האופציה לרשות החדשנות יביאו לסיום מחויבויותיו של מקבל האישור כלפי רשות החדשנות, לעניין דיווח ותשלום תמלוגים. חובות מקבל האישור בנוגע לידע וייצור ימשיכו לחול, כולל:

 • בעלות בידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת וכל זכות הנובעת ממנו.
 • ייצור בישראל והחובה שלא להעביר ייצור מחוץ לישראל, ללא קבלת אישור מוקדם של ועדת
 • המחקר.
 • החובה שלא להעביר את הידע או זכויות הנובעות מהידע שפותח במסגרת תכנית מאושרת לאחר, בארץ או בחו”ל, ללא קבלת אישור מוקדם של ועדת המחקר.

אם לא מימש המשקיע את האופציה שניתנה לו על ידי מקבל האישור עד תום תקופת מימוש האופציה, יוחזר המענק לרשות החדשנות על ידי מקבל האישור, באמצעות תשלום תמלוגים מכל הכנסותיו, בהתאם להוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו. דיווח ותשלום התמלוגים, יחל מתום תקופה מימוש האופציה.

 

תנאי המסלול

 1. חברת הזנק לא גייסה יותר מ 3.5 מיליון ₪ לפני ההגשה
 2. מזכר הבנות (term sheet) חתום בין החברה למשקיע טרם ההגשה.
 3. לאחר אישור הבקשה ע”י רשות החדשנות, החברה תנפיק למשקיע אופציה למימוש עד 3 שנים.
 4. במימוש האופציה, המשקיע יקבל מניות בחברה כפי שסוכם מראש וסכום המענק יוחזר לרשות החדשנות עם ריבית שנתית של 5%.
 5. המשקיע הינו קרן הון סיכון או השותף המוביל מנוסה בהשקעות הון ראשוני (seed) ובעל ערך מוסף לחברה.
 6. אין מימון כפול של התכנית.

השקעה הונית במזומן כאמור הינה אך ורק השקעה הנעשית לאחר הגשת בקשת המענק, בהתאם למסוכם במזכר ההבנות בין הצדדים. לא יוכרו השקעות עבר שנעשו במקבל האישור, עד למועד הגשת הבקשה לקבלת המענק.

 

קריטריונים להערכת בקשה:

 • חדשנות והייחודיות המוצגת בתכנית שהחברה מגישה.
 • החברה הנמצאת בסיכון גבוה: רגולציה קשה, טווח זמן ארוך להטמעה, או חלק משוק שנמצא בהתהוות.
 • תחום טכנולוגי בו קיים מחסור במשקיעי Seed.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב ההשקעה.
 • לחברה יש משקיע הון סיכון מנוסה המעוניין להשקיע בה, המסוגל לסייע לה בבנייה ועיצוב של המודל העסקי, התאמת המוצר לשוק, חדירה לשווקים, בניית מערך לקוחות וכד’.
 • השקעה בשלבים הראשוניים של פעילותה של חברת מטרה, אשר בעת ביצוע ההשקעה בה עיקר עיסוקה, או עיסוקה המיועד, הוא מחקר או פיתוח – כהגדרתם בחוק החדשנות, ושהסיכון בהשקעה בה גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות.

 

אמות מידה להערכת המשקיע

 • היקף ניסיונו של המשקיע או של השותף המוביל בהשקעות הון ראשוני בחברות ומיזמים טכנולוגיים בכלל, ובחברות ומיזמים טכנולוגיים בפרט.
 • היקפי ההשקעות שביצע המשקיע עד למועד הגשת הבקשה, בארץ ובחו”ל. אמת מידה זו לא תיבחן ביחס למשקיעים שהינם קרנות הון סיכון שהוקמו 12 חודשים לפני מועד ביצוע ההשקעה.
 • זמינות מקורות ההון המיועדים להשקעות הון ראשוני של המשקיע במועד הגשת הבקשה.
 • מידת התמחותו של המשקיע בהכוונה עסקית – בנייה ועיצוב של המודל העסקי, התאמת המוצר לשוק, חדירה לשווקים, בניית מערך לקוחות וכו’.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?