מסלול מו”פ דואלי בתעשיית הייצור

מסלול מו”פ דואלי בתעשיית הייצור

 

על המסלול

רשות החדשנות בשיתוף מפא”ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון מזמינות חברות בתעשיית הייצור העוסקות ומפתחות טכנולוגיה הרלוונטית לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים כאחד.

 

מטרת המסלול

מטרת המסלול הינו לקדם ולתרום לביטחון המדינה ולהוות בסיס כלכלי בשוק המסחרי האזרחי והצבאי הבינלאומי.

 

למי מיועד המסלול?

1. שיתוף פעולה בין יזמים לבין חברת תעשיית ייצור:

 • חייבת להיות חברה תעשייתית (שעונה לתנאי הסף של מופ”ת) בשיתוף הפעולה.
 • היזם והחברה מגישים כל אחד הגשה על החלק שלו (בטופס בקשה נפרד) ובשני הטפסים חייב להופיע אותו הנושא.
 • על מנת שיזם יוכל להגיש הוא צריך להתאגד כתאגיד תעשייתי (זה יכול לקרות לאחר אישור התיק, במידה ויאושר).
 • אם שיתוף הפעולה כולל ידע משותף שנוצר, אז יש להגיש גם הסכם שיתוף ידע בין 2 הצדדים.
 • אין צורך בהקמה משותפת של חברה.

2. שיתוף פעולה בין שתי חברות תעשיית ייצור (העונות על התנאים בסעיף 3).

3. חברת תעשייה העונה על אחד מהקריטריונים הבאים:

 • חברת תעשייתית אשר רשומה ברשם החברות בישראל ורוב הכנסותיה נבעו מייצור תעשייתי של מוצרים בענף הטכנולוגיה המסורתית (מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר) או חברה העוסקת בענף הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ועונה על שלושת הקריטריונים הבאים יחדיו:
  • רוב הכנסותיה נבעו מייצור תעשייתי של מוצרים בטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות) או חברה העוסקת בענף הטכנולוגיה עילית (ייצור תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני ורפואי, ייצור כלי טייס).
  • מספרי עובדי הייצור המועסקים לפחות 30% מכלל העובדים ולא פחות מ-3 עובדים.
  • מספר עובדי המו”פ המועסקים לכל היותר 25 עובדים.
 • חברה הנמצאת בשלב היערכות לייצור תעשייתי: חברה שביצעה ומבצעת פעולות מוחשיות שמטרתן להקים מפעל ייצור או קו בישראל, הכוללת לפחות שניים מבין חמשת הפעילויות הבאות:
  • חתימה על הסכם רכישה, חריכה או שכירות לצורך קיומו של מבנה זמין המתאים לביצוע פעילות היצור.
  • רכישת מכונות לטובת תהליך הייצור.
  • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
  • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור.
  • הכנת תכנית עסקית לצורך הקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור הכולל הצגת מקורות מימון לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

 

מה מקבלים?

 • תמיכה של 30% – 50% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תינתן תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א’.
 • תוספת של 10% במידה ולפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.
 • סך תקציב התמיכה יהיה עד 5 מיליון ₪ לשנה קלנדרית לכלל השותפים. במקרה של שיתוף פעולה בין חברת ייצור ויזמות/ים, תקרת התקציב ליזמות/ים תהיה עד 500 אלף ₪.

 

תנאי המסלול:

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה הינה חברת תעשיית ייצור בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • במקרה של שיתוף ידע בין שתי חברות ייצור או חברת יצור ויזמות/ים, יש לצרף לבקשה מסמך עקרונות המעיד על הכוונה לביצוע התקשרות בין הצדדים והסכם שיתוף בידע בין הצדדים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני של הרשות.

 

קריטריונים להערכת בקשה:

 • על התכנית להכיל רמת חדשנות וייחודיות.
 • לחברה ניסיון רלוונטי ובעלת יכולות ניהול, יכולות בניית שותפויות רלוונטיות. על החברה חלה האחריות על השלמת התכנית במלואה ולממש אותה בתקופה שהוגדרה לתכנית.
 • היענות לתחומים המועדפים.
 • מידת הגידול היחסי של עובדים חדשים או קיימים בשכר גבוה:
  • מספר מוערך של המצטרפים, המשודרגים, או עובדים שנמנעה נשירתם בתפקידי מחקר ופיתוח בשכר גבוה בתעשיית ההייטק.
  • פוטנציאל הצמיחה (scale) ויכולת ההטמעה של התוכנית בישראל, כולל הצגת מודל עסקי בר קיימא להמשך. אפקטיביות וישימות התכנית (עלות מול תועלת).
 • קהלים מגוונים:
  • יכולת לשלב בתכנית המוצעת של אחת או יותר מהקבוצות הבאות: נשים, בני/בנות המגזר החרדי, מגזר המיעוטים והעדה האתיופית ואנשים עם מוגבלות.
  • קיום פעילות התכנית (כולה או חלקה) באזור פריפריה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?