קול קורא להגשת הצעות להקמה עד ארבע חממות טכנולוגיות

קול קורא להגשת הצעות להקמה על ארבע חממות טכנולוגיות

 

על המסלול

רשות החדשנות פתחה בהליך תחרותי של עד ארבעה זכיינים שיקימו חממות טכנולוגיות.

מסלול זה מעודד השקעות במיזמים טכנולוגיים בשלבים הראשוניים Seed, ו- Pre-Seed באמצעות חממות המציעות סיוע ותמיכה. המסלול מקדם ומזרז את תהליך ההפיכה של רעיון טכנולוגי הנמצא בשלב פיתוח ראשוני, לחברות הזנק המגיעות ליכולת לגייס הון פרטי.

הקול קורא מציע הגשה להקמת חממות טכנולוגיות אשר נמצאות בסיכון גבוה למשל: Bio Convergence, פודטק, אגריטק, קלימטק, או תחומים אחרים עם רמת מורכבות וחדשנות טכנולוגית גבוהה, מאתגרת וברמת סיכון גבוהה.

 

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לתאגידים וקרנות הון בסיכון, ישראליים וזרים.

 

מה מקבלים?

זכייה בחממה נבחרת בהליך תחרותי. משך תקופת הזיכיון הינו 5 שנים עם אפשרות הערכה של 3 שנים נוספות.
משקיעים וחברות מסחריות שיזכו ייהנו ממינוף השקעותיהם בחברות ההזנק בהיקף של עד 85% מרשות החדשנות.

בנוסף, הזכיינים יוכלו לקבל מענק של עד 2 מיליון ₪ לתקופה הזיכיון, לצורך רכישת ציוד למעבדה מרכזית לשימושם החופשי של המיזמים.

 

איזו פעילויות יבצעו החממות הנבחרות?

החממות יפעלו לגיבוש וקידום של מיזמים טכנולוגיים כולל מסחור ידע ממוסדות מחקר ישראליים וזרים, יזמים או חברות הזנק צעירות עם רעיון טכנולוגי פורץ דרך ופוטנציאל שוק משמעותי.

החממה תשקיע במיזם טכנולוגי בתקציב של עד 6,500,000 ₪ עד 3 תקופות הביצוע:

 • שנת ביצוע מקדמית – לביצוע העברת ידע ממוסד מחקר ותיקוף טכנולוגי.
 • שתי תקופות ביצוע עיקריות – הגעה לאבן דרך מיומנית.

פרויקט שאינו תוצאה של מסחור ידע ממוסד מחקר (לדוגמה: פרויקט מחקר ופיתוח שהוא תוצאה של יזמות פרטית) יתחיל משתי תקופות הביצוע העיקריות, בתקציב של עד 5 מיליון ₪.

מלבד ההשקעה הכספית, על החממה לספק ערך מוסך גבוה לחברות החממה: הנחייה טכנולוגית ועסקית, חיבור לרשת שיתופים אסטרטגיים, לקוחות פוטנציאלים, משקיעים נוספים, יועצים, מובילי דעה, סיוע משפטי, פיננסי ואדמיניסטרטיבי ועוד..

 

תנאי סף:

 1. המציע הינו תאגיד רשום בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל למטרות רווח.
 2. למציע מקורות מימון והתחייבויות זמינות בהיקף של 50 מיליון ₪ לכל הפחות.
 3. לתאגיד קיים צוות מקצועי המיועד לניהול החממה, הכולל: מנכ”ל במשרה מלאה וסמנכ”ל בתחום הפיתוח העסקי או הטכנולוגיה במשרה מלאה.
 4. היקף ההחזקות הכולל של בעלי המניות בתאגיד המציע (ארגונים ללא מטרות רווח) לא יעלה על 33% והם לא יהיו בעלי שליטה ביחד או לחוד.
 5. המציע ובעלי המניות לא יוכלו להיות בעלי שליטה ביותר משתי חממות:
  • חממות טכנולוגיות
  • חממות ביוטכנולוגיות
  • מעבדות לחדשנות טכנולוגית
  • חממות יזמות בפריפריה
 6. המציע או בעל המניות להיות ללא חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 7. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות התניית אישורים – שכר מינימום:
  • המציע חותם על הצהרה כי מקיים את חובותיו בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל המבקש לפי חוק שכר מינימום וכי מתחייבים להמשיך ולשמור שאת במשך כל תקופת האישור.
  • המבקש או בעל השליטה לא הורשעו ב- 4 שנים שקדמו להגשת הבקשה בעבירה לחוק שכר מינימום או בארבע יחידות עבירה אחרות לפי חוק שכר המינימום לפחות.
  • לא הוטלו על המבקש או על בעל שליטה בארבע השנים שקדמו לבקשה, שלושה קנסות מנהליים או יותר בשל עבירה לפי חוק שכר מינימום, ובלבד שאחד מהם לפחות הוא בסכום שהוא פי שלושה מבסיס הקנס לעבירה נושא אותו קנס.
  1. לא התקבל סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות שלא לפי הוראת מסלול ההטבה.

 

קריטריונים להערכת בקשה:

 • איכות הניסיון של מציע הבקשה ו/או של בעלי מניותיו.
 • הצגת ערך מוסף של המציע ושל בעלי מניותיו.
 • היקף ואיכות הניסיון של הצוות המציע.
 • התוכנית העסקית של המציע.
 • מקורות המימון של המציע.
 • התרשמות כללית של חברי הועדה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?