קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים

תכנית לסיוע חברות ישראליות בגישה לפרויקטים בינלאומיים על ידי השתתפות במימון הגשת הצעה למכרז בחו”ל או הוכחת היתכנות (פיילוט) לפרויקט.

​למי מיועדת הקרן?

​הקרן מיועדת לחברות ישראליות המתמודדות במכרזים ובפרויקטים בזירה הבינלאומית על פי המדדים הבאים:

 • שווי הפרויקט שבגינו מבצעים הוכחת היתכנות (פיילוט) – לפחות חצי מיליון דולר ארה”ב.
  לא חייב כי נושא זה יהיה כתוב בחוזה עם המזמין, אלא יש להראות/להוכיח צפי הכנסות של מיליון דולר לפחות, על פני מספר שנים.
 • שווי הפרויקט בהגשת הצעה למכרז – לפחות חצי מיליון דולר ארה”ב.
 • אין תנאי סף מינימום של היקף ייצוא בשנים הקודמות.


גובה הסיוע

​מענק סיוע במימון עד 50% מההוצאות המוכרות, עבור הוכחת היתכנות (פיילוט) עד לסכום כולל של 500 אלף ₪ ועבור הגשת הצעה למכרז עד לסכום כולל של 400 אלף ₪.


ההוצאות המוכרות במסגרת הסיוע

 • ​שכר עבודה
 • רכישת ציוד וחומרים
 • שירותי יעוץ בארץ ובחו”ל
 • רכישת מסמכי המכרז
 • שכירת קבלני משנה בישראל ובחו”ל
 • הוצאות הכרוכות בנסיעות אל מדינת היעד – כולל נסיעות בין ארצות וכן נסיעות המיועדות להזמנת נציגי המזמין לארץ, או מארץ לארץ.


מה צריכים לכלול מסמכי המזמין

 • ​מהות העבודה
 • פרק הזמן הנדרש לביצוע העבודה
 • אבני הדרך הכרוכים בביצוע העבודה
 • ההיקף הכספי המוערך של הוכחת ההיתכנות
 • הנסיבות בהן העבודה תוגדר כהצלחה בעיני המזמין


החזר המענק

תוך 12 חודשים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה על זכייתה/אי זכייתה בפרויקט מטעם המזמין. החזר המענק הינו אך ורק אם זכתה החברה בפרויקט.

 

במהלך 2014-2015 אושרו תמיכות בכ– 5 מיליון₪ לכ– 25 חברות.

 

המענק יינתן בשיטת כל הקודם זוכה.  ניתן להגיש עד 2 בקשות בשנה.

התחל שיחה
צריך עזרה
שלום
אפשר לעזור לך?