תכנית מאגדי תשתית- סיוע בתפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי בחו”ל

סיוע משרד הכלכלה למאגד של חברות, אשר התאגדו לצורך הקמה, תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד אשר יוכל להציג את יכולות החברות במאגד, וכן יגדיל את היקף המכירות של אותן החברות.

ההוצאות המוכרות:

 • סיוע בהובלה, שינוע ותכנון הנדסי של מתקן ההדגמה
 • עלויות חומרים ציוד והתקנה
 • שכר עבודה וטיסות
 • שירותי ייעוץ
 • פרסום ושיווק
 • עלויות משפטיות, רישיונות, אגרות וביטוח
 • ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד


גובה הסיוע

הסיוע יינתן כסך של 50% מן ההוצאות המוכרות המפורטות לעיל. עם זאת, גובה הסיוע לא יעלה על סך של 5 מיליון ₪ בשנה הראשונה, 3 מיליון ₪ בשנה והשניה ועל סך של 2 מיליון ₪ בשנה השלישית.


התנאים לקבלת הסיוע במצטבר:

 • חברות שהתאגדו בישראל, ושהתאגדו יחדיו על מנת להקים מתקן הדגמה מסחרי בשוק יעד בחו”ל, לשווקו ולתפעלו.
 • על המאגד להיות מורכב מ-5 חברות לפחות.
 • סך הייצוא של כלל החברות השותפות במאגד יחדיו לא ירד מסך של 2 מיליון דולר, וכן שלא ירד מסך של 100 אלף דולר היקף הייצוא של כל חברה בנפרד, בלפחות אחת משתי השנים שקדמו לבקשה.
 • עדיפות תינתן למאגד של חברות אשר משווקות מוצרים אשר משלימים אחד את השני ושיוצרים חבילת מוצרים מלאה.
 • בתנאים מסוימים תינתן אפשרות למאגדים של חברות עם היקף ייצוא נמוך מהדרוש, או עם היקף מכירות אשר גבוה מ-100 מיליון ₪, להשתתף בתכנית.

 

התחל שיחה
צריך עזרה
שלום
אפשר לעזור לך?