מענק חברות היי-טק

מענק לחברות היי-טק

הרשות לפיתוח ירושלים קיבלה תקציב ממשלתי ייעודי להקמה וקידום מיזמי הזנק בתחומי ההיי טק, בעיר ירושלים. במסגרת זו, מיזם הזנק, המעסיק בין 3 ל-20 עובדים, יזכה למענק בסך של 60,000 ש”ח בגין כל עובד המתגורר בירושלים ו- 40,000 ₪ לעובד אינו מתגורר בירושלים (עד 10 עובדים מזכים) – המענק המירבי הינו בסך של 600,000 ₪ למיזם. תשלום המענק נעשה על פני שנתיים.
אישור לחברה יינתן על סמך המלצת לשכת המדען הראשי.


מי היא חברת הייטק עתירת ידע?

 • החברה עוסקת באחד מהתחומים הבאים- פיתוח ו/או ייצור מוצרים בתחומי התעשייה עתירת הידע, לרבות חומרה, תוכנה, ביו-טכנולוגיה, ומיקור חוץ בתחומים אלו;
 • החברה פועלת בתוך גבולותיה המוניציפאליים של ירושלים.
 • ההחברה הינה מיזם עצמאי שאינו מהווה סניף או שלוחה של חברה אחרת בירושלים או מחוצה לה.
 • מספר העובדים הכולל בחברה (לרבות עובדי מיקור חוץ לרבות עובדים שאינם מזכים, כהגדרתם להלן) אינו עולה על 20.

 

תנאים לזכאות למענק

 1. החברה שוכרת או בעלת זכויות מבנה תעשיה או מבנה משרדים בירושלים או שוכרת שטח משרדים, במתחם עבודה משותף שהותאם למטרה זו
 2. החברה מעסיקה במועד הגשת בקשתה לפי נוהל זה, 3 עובדי פיתוח/ייצור/שיווק, בהיקף משרה שלא יפחת מ- 80% משרה, למשך תקופה שלא תפחת מ-6 חודשים.
 3. לחברה אישור המדען הראשי לרבות קרן תנופה או אישור מו”פ לרשות המיסים יובהר כי החברה אינה נדרשת לקבל סיוע בפועל מהמדען הראשי כתנאי לקבלת המענק על פי נוהל זה.
 4. לחברה אין חובות ארנונה לעירית ירושלים.

גובה המענק

 • בגין עובד מזכה המתגורר בירושלים, סך המענק יעמוד על 60,000 ש”ח.
 • בגין עובד מזכה שאינו מתגורר בירושלים, סך המענק יעמוד על 40,000 ש”ח.
 • חברת הזנק תהא רשאית לצרף עובדים מזכים נוספים לחברה לאחר הגשת בקשתה לראשונה, במהלך השנתיים העוקבות להגשת הבקשה ובמקרה זה תהא זכאית למענק נוסף בגין כל עובד מזכה כאמור.
 • לא יוענק מענק בגין יותר מ 10 עובדים מזכים – 600,000 ש”ח.


קבלת המענק

 • 50% מסך המענק הכולל ינתן לחברה לאחר עמידה בכל תנאי הנוהל, ועם אישור המענק על ידי ועדת המענקים.
 • 25% מסך המענק הכולל יינתן לחברה בתום 6 חודשים.
 • יתרת המענק תינתן לחברה בתום 18 חודשים ממועד אישור ועדת המענקים, ובתנאי שבאותו מועד ממשיכה החברה לעמוד בכל התנאים.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?