מענק ביו-טק Bio-Tech

מענק לחברות ביו-טק Bio-Tech


מי היא חברת ביו-מד?

חברת ביו-מד – חברה הרשומה בישראל, שתחום עיסוקה באחד או יותר מהתחומים הבאים: מחקר ופיתוח של מוצרים לשימוש רפואי ו/או מתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברות המפתחות מוצרים לשימוש רפואי כאמור; ביוטכנולוגיה; מכשור רפואי; בריאות דיגיטלית Health Digital ;מוצרי תוכנה ו/או חומרה המיועדים בלעדית לתחום הרפואה-מדעי-החיים. החברה פועלת בתוך גבולותיה המוניציפאליים של ירושלים.

 

על אילו עובדים ניתן לקבל מענק – עובד מזכה?

עובד המועסק בחברה בירושלים לפחות 6 חודשים בהיקף שלא יפחת מ- 80% משרה, הינו בעל השכלה אקדמית, הנדסית או הנדסאית רלוונטית לתחום עיסוקו בחברה, ובכלל זה מדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה, רוקחות, מדעי הרפואה, ביוטכנולוגיה, כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב, הנדסה או תעשייה וניהול, הוא עוסק במחקר ופיתוח או ייצור של החברה בירושלים, ובכלל זה מנכ”ל החברה, ושכרו בגובה שלא יפחת מהשכר הממוצע במשק.

סטודנט מזכה – עובד המועסק בחברה, במקביל ללימודים, לפחות 6 חודשים בהיקף שלא יפחת מ- 50% משרה, הינו בעל השכלה אקדמית כאמור לעיל.


תנאים לזכאות למענק

 1. ​החברה שוכרת או בעלת זכויות מבנה תעשיה או מבנה משרדים בירושלים.
 2. לחברה אישור מו”פ מרשות החדשנות.
 3. לחברה אין חובות ארנונה לעירית ירושלים.
 4. החברה מעסיקה 80 עובדים מזכים לכל היותר.
 5. חברת ביו-מד אשר הקימה פעילות חדשה בירושלים או העתיקה את פעילותה לירושלים, לאחר ה- 1.1.2017. או חברת ביו-מד אשר הרחיבה את פעילותה בירושלים, דהיינו, הרחיבה את מצבת כוח האדם שלה ב-3 עובדים מזכים לפחות, בתקופה של 6 חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למענק ולאחר 1.1.2017.


גובה המענק

 • בגין עובד מזכה המתגורר בירושלים, סך המענק יעמוד על 100,000 ש”ח לתקופה של שנתיים.
 • בגין עובד מזכה שאינו מתגורר בירושלים, סך המענק יעמוד על 80,000 ש”ח לתקופה של שנתיים.
 • עבור סטודנט מזכה, סך המענק יעמוד על 50,000 ש”ח לתקופה של שנתיים
 • חברת ביוטק תהא רשאית לצרף עובדים מזכים נוספים לחברה לאחר הגשת בקשתה לראשונה, במהלך השנתיים העוקבות להגשת הבקשה ובמקרה זה תהא זכאית למענק נוסף בגין כל עובד מזכה כאמור.


קבלת המענק

 • 50% מסך המענק – עם אישור המענק על ידי ועדת המענקים.
 • 25% מסך המענק – בתום 6 חודשים.
 • יתרת המענק – בתום 18 חודשים ממועד אישור ועדת המענקים.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?