מסלול השקעות הון לשימור עובדים

מסלול השקעות הון לשימור עובדים

 

מתכנן לרכוש מכונות בשנה הקרובה? יתכן ומגיע לך 50% מעלות זו.

 

מסלול השקעות הון לשימור עובדים עבור מפעלי יצור – ענפי תעשייה סדר C.

משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות מבקש לעודד מפעלים תעשייתיים בכל הארץ, לבצע השקעות הוניות והשקעות רכות, ובלבד ששימרו עובדים בעיצומו של משבר נגיף הקורונה בחודשים מרץ-אפריל 2020, וימשיכו להעסיק את מספר העובדים להם התחייבו במסגרת הוראה זו עד לתום שנת 2021.

המסלול מיועד לסייע למפעלים בכל הארץ אשר שימרו עובדים בשיעור של 75% לפחות (ביחס למספר משרות הבסיס בעיצומו של משבר נגיף הקורונה בחודשים מרץ-אפריל 2020), ואשר מעוניינים לבצע השקעות הוניות והשקעות רכות במפעלם.

 

הסיוע במסלול יינתן על בסיס שיטת “כל הקודם זוכה”.

 

כמה מקבלים?

מספר המשרות המינימלי שהועסקו בחודשים מרץ ואפריל 2020, או מספר משרות נמוך יותר לבחירתו של מבקש הסיוע שלא יפחת מ-75% ממספר מספר המשרות במפעל ב-1 בפברואר 2020 כשהוא מוכפל ב- 7,000 ₪ ועד לתקרת ההשקעה להלן.

לדוגמא: למפעל עם סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ- 20 מיליון ₪ ולא עלו על 100 מיליון ₪. מספר המשרות המינימלי ולא יותר מ- 100 משרות.

שיעור הסיוע יהא 50% מסך ההשקעה המאושרת.

 

על מה מקבלים?

השקעות הוניות:

השקעות ברכישת מכונות וציוד חדש והתקנת ציוד זה

השקעות במערכות והתאמות במבנה המפעל התעשייתי

השקעות רכות:

הוצאות אחזקת מבנים, ציוד ומכונות שהוכרו כהשקעות הוניות (למעט עלות שכר עובדים בגין עבודות האחזקה), בגין טיפול שוטף, שמירה על תקינות

הבאת מומחים מחו”ל – כולל עלות טיסה ומלון

 

על מנת להגיש את הבקשה יש מספר תנאי סף ביניהם:

 • ירידה בהיקף המכירות– במהלך החודשים מרץ עד אפריל 2020 או מרץ עד יוני 2020, לבחירתו של מבקש הסיוע, חלה אצל מבקש הסיוע ירידה בהיקף המכירות בשיעור של 25% לפחות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
 • שימור עובדים– מספר המשרות המינימלי אצל מבקש הסיוע הינו לפחות 75% ממשרות הבסיס- מספר המשרות במפעל ב-1 בפברואר 2020.

קישורים:

הוראת מנכ”ל 4.62

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?