תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב

תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב

 

התכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב הוקמה על-מנת לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה המסורתית והמעורבת ולהגביר את כושר התחרותיות.

 

למי מיועדת הקרן?

​הסיוע במסגרת תכנית זו יינתן באמצעות השתתפות חלקית של משרד הכלכלה והתעשייה בהוצאות שנוטלים על עצמם גורמים עסקיים המתחייבים לפתח מוצר או קו מוצרים חדש, להוביל שדרוג מוצרים קיימים ו/או פיתוח אריזות חדשות עד לשלב גמר אב טיפוס, ואשר בתהליכים אלו העיצוב מהווה חלק מהותי.

 

מי זכאי לגשת לתוכנית הסיוע?

תאגיד הרשום בישראל או עוסק מורשה, העוסק בייצור באחד מהתחומים הבאים: פלסטיק, גומי, מתכת, זכוכית, חומרים קראמיים, חומרי בניין, טקסטיל, עץ, עור, נייר, צורפות, מזון או בתחומי התעשייה המסורתית המעורבת.

 

תנאי סף להגשת הבקשה

 • תחום עיסוקו של הגורם העסקי בענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת.
 • הגורם העסקי מעסיק עד 100 עובדים.

 

גובה הסיוע

​60%  מעלות הפיתוח עד לסכום של 200,000 ₪.

 

ההוצאות המוכרות במסגרת הסיוע

 עלויות פיתוח המוצר

 • עלות העסקת מעצב תעשייתי, ובתנאי שלא מדובר בעובד קבוע של הגורם העסקי ;
 • עלות תכנון הנדסי;
 • עלות ייצור מודלים ואב טיפוס;
 • עיצוב אריזה.

תחיקה, תקינה ופטנטים (לא יעלה על 10% מהתכנית המאושרת)

 • רישום פטנטים בארץ ובחו”ל.
 • רישום שם מסחרי בארץ ובחו”ל.
 • הוצאות תקינה בארץ ובחו”ל, לרבות קבלת אישורי התאמה ורישיונות לדרישות תקן וטיב בארץ בחו”ל וייעוץ משפטי הקשור לפיתוח השיווק.

עלות שיווק וקידום מכירות (קד”מ) (עד 5% מהיקף התכנית המאושרת)

 

מהם המדדים להצלחה בקבלת המענק?

 1. איכות תכנית הפיתוח – הניקוד המרבי יינתן לגורם עסקי אשר תכנית הפיתוח שלו הינה חדשנית ביחס לפעילות שלו בעבר ולשוק הרלוונטי.
 2. רמת פריפריאליות – הניקוד המרבי יינתן לגורם העסקי הממוקם ברשות מקומית שרמתה הפריפריאלית נמוכה ביותר.
 3. יכולת עסקית כלכלית ופוטנציאל להגדלת תעסוקה.
 4. התרשמות כללית ושיקול דעת חברי הוועדה – כולל בין היתר, תרומת התכנית להגדלת מחזור העסק, הגדלת רווחיות העסק והגדלת הפריון.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?