פקודת מס הכנסה 20א

בקשה להכרה במו”פ לפי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה

סעיף 20א לפקודת מס הכנסה מאפשרת הכרה בהוצאות המו”פ של החברה, הן לקידומה ופיתוחה של החברה.
סעיף זה מאפשר לחברה לנכות מההכנסה השוטפת הוצאות מדעיות הנמצאות תחת מחקר ופיתוח בשנה בה שולמו, במקום לפרוס את ההכרה בהוצאות המו”פ על פני שלוש שנים, זאת במידה ורשות החדשנות אישרה שההוצאות אכן מוכרות כהוצאות מו”פ.

בהתאם לפקודה זו, סכום ההוצאות המאושר על ידי רשות החדשנות אינו כולל את סכומי המענקים שהתקבלו מהמדינה, ואלו מופחתים מסך ההוצאות המוכרות.
בנוסף, לא מוכרות הוצאות פחת בגין נכסים, ולגביהן החברה יכולה לפנות לרשות המסים ולזכות להכרה לפי כללי הפקודה.

בעת הגשת הבקשה יש לשים לב לדברים הבאים:

 • יש לוודא כי החברה עומדת בקריטריונים הנדרשים בגין פעילות המו”פ של רשות החדשנות בנושא חדשנות.
 • בהתאם לסעיף 4 בנוהל זה יש לוודא כי קיים התאמה בהוצאות המו”פ בהתאם לנהלים שדרשו.
 • קיום תרומה וקידום פיתוח החברה בתוכנית המו”פ.
 • סבירות היקף הוצאות המו”פ בהתאם להישגי המו”פ.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?