אישור לפי סעיף 18א

הגשה כחברת ביוטכנולוגיה / ננוטכנולוגיה / בעל ידע כשיר

סעיף 18א לחוק לעידוד השקעות הון קובע כי על מנת שחברה תוגדר כחברת ביוטכנולוגיה או חברת ננוטכנולוגיה או כבעלת ידע כשיר, עליה לקבל על כך אישור מרשות החדשנות ולעמוד בקריטריונים האחרים הקבועים בחוק
לעידוד השקעות הון.

חברה העומדת בכל הקריטריונים שנקבעו, תהיה זכאית לקבל את ההטבות הקבועות בחוק לעידוד השקעות הון, כגון שיעור מס חברות מופחת.

מה ההגדרה לחברת ביוטכנולוגיה/ ננוטכנולוגיה / בעלת ידע כשיר:

חברת “ביוטכנולוגיה” – חברה המבצעת מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית.
חברת “ננוטכנולוגיה” – חברה המבצעת מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי.

חברה בעלת “ידע כשיר” – ידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח.

דגשים להגשה להכרה כחברת מו”פ לפי סעיף זה:

 • יש לשים לב שההוצאות בגין פעילות המו”פ עומדות בקריטריונים של רשות החדשנות בנושא חדשנות.
 • רמת תרומתה של תכנית המו”פ לקידום ופיתוח החברה הינה גבוהה.
 • פעילות החברה עומדת בהגדרות החוק לעידוד השקעות הון.

ההוצאות הנחשבות כהוצאות מו”פ כוללות:

 • שכר עבודה,
 • חומרים ורכיבים חד פעמיים,
 • קבלני משנה בארץ המספקים שירותים ישירים לתכנית המו”פ,
 • קבלני משנה חו”ל – ניתן לאשר קבלני משנה בחו”ל רק במידה והם היו נחוצים לצורך המו”פ, ואין להם תחליף בישראל,
 • שכירת תוכנה, רישוי, ניסויי שדה, בדיקות תקינה וכד’.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?