עתירת מו”פ בארץ

הגשה כחברה עתירת מו”פ בארץ

חברות המוגדרות כחברות עתירות מו”פ יהיו זכאיות להטבות שונות כחלק מפקודת מס הכנסה בסעיפים 103 ו- 104 ובתקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), תשנ”ד 1994- (להלן: “תקנות שינוי מבנה”).
חברות המוגדרות כחברות עתירות מו”פ לפי “תקנות שינוי מבנה” יהיו זכאיות להטבות מגוונות בעסקאות של הקצאת זכויות למשקיעים, בתוך תקופת המגבלות המפורטת בחלק ה’ 2 (שינוי מבנה ומיזוג) לפקודה.

להלן פירוט חלקי מההטבות האפשריות לחברה עתירת מו”פ:

 • הקלת מס להקצאה של עד 75% או פחות מכלל הזכויות בחברה (לאחר ההקצאה) לעומת הקלה להקצאה של עד 49% או פחות מכלל הזכויות בחברה במידה ולא מדובר על חברות עתירות מו”פ.
 • חברה המקבלת אישור כחברה עתירת מו”פ לפי התקנות אשר מבצעת מיזוג, תינתן לה אפשרות לקבל הקלה גם במיזוגים עם חברות אחרות שבהם מתקיימים יחסי גודל אשר בדרך כלל לא יאפשרו הקלות.
 • ניתנת הקלה לגבי מועד מיזוג – לגבי חברות עתירות מו”פ ניתן יהיה לבצע את המיזוג בכל רבעון של השנה, ולא רק בתום שנה.

סעיף 79 (ב 1) – משקיעים תושבי חוץ שהשקיעו בחברות עתירות מו”פ לפי תקנות שינוי מבנה יכולים לפנות בבקשה לפטור ממס במכירת המניות אם הם עומדים בכל הוראות סעיף 97 (ב 1), יש לציין כי סעיף זה בוטל בשנת 2008 בתיקון מס’ 165 לפקודת מס הכנסה (אך הוא עדיין רלוונטי למשקיעים שביצעו את ההשקעה לפני כן).

בעת הגשת הבקשה יש לשים לב לדברים הבאים:

 • יש לוודא כי החברה עומדת בהוצאות לפי הקריטריונים הנדרשים בגין פעילות המו”פ של רשות החדשנות בנושא חדשנות.
 • קיום תרומה וקידום פיתוח החברה בתוכנית המו”פ.
 • אימות הצהרת החברה באשר לפעילותה העיקרית במו”פ, שימוש בנכסי החברה לצרכי מו”פ וכי סבירות היקף הוצאות המו”פ תואם את הישגי המו”פ.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?