אישור מו”פ לחברה זרה

הכרה כחברה מבצעת מו”פ עבור חברה זרה

במסגרת תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון נקבע כי בהתאם לסעיף 51 לחוק, חברה אשר תקבל אישור מרשות החדשנות כי היא חברה המבצעת מו”פ תעשייתי עבור תושב חוץ, ותעמוד ביתר ההגדרות לפי קביעת רשות המסים, הכנסתה תחשב הכנסה מועדפת והיא תקבל הטבות מס.

ההוצאות הנחשבות כהוצאות מו”פ כוללות:

 • שכר עבודה,
 • חומרים ורכיבים חד פעמיים,
 • קבלני משנה בארץ המספקים שירותים ישירים לתכנית המו”פ,
 • קבלני משנה חו”ל – ניתן לאשר קבלני משנה בחו”ל רק במידה והם היו נחוצים לצורך המו”פ, ואין להם תחליף בישראל,
 • שכירת תוכנה, רישוי, ניסויי שדה, בדיקות תקינה וכד’.

 

בעת הגשת הבקשה יש לשים לב לדברים הבאים:

 • שההוצאות בגין פעילות המו”פ עומדות בקריטריונים של רשות החדשנות בנושא חדשנות.
 • רמת תרומתה של תכנית המו”פ לקידום ופיתוח החברה הינה גבוהה.
 • יש להבחין עבור מי מבוצע המו”פ, ובמידה ומבוצע גם מו”פ עצמי יש להבחין בין המו”פ העצמי והמו”פ המבוצע עבור תושב חוץ.
 • הקניין הרוחני עבורו מבוקש האישור חייב להיות בבעלות החברה הזרה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?