אישורי מו”פ להנפקה

בקשה להכרה כחברת מו”פ לצורך הנפקה בבורסה לניירות ערך בת”א

הבורסה לניירות ערך מקילה על חברות עתירות מו”פ בהנפקה בבורסה. לשם כך החברה צריכה אישור מרשות החדשנות על ביצוע פעילות מו”פ בהיקף מינימלי של 3 מיליון ₪ או הוכחת השקעה במו”פ בחברה או בחברות המוחזקות על ידה, בהיקף מינימלי של 5 מיליון ₪.

בעת הגשת הבקשה יש לשים לב לדברים הבאים:

 • החברה עומדת בהוצאות פעילות מו”פ לפי הקריטריונים של רשות החדשנות .
 • סף כל הוצאות המו”פ עומד ברף על פי הקריטריונים של הבורסה לניירות ערך.
 • התפתחות והתקדמות החברה בתוכנית המו”פ.
 • סבירות היקף הוצאות המו”פ בהתאם להישגי המו”פ.
 • חברת האחזקות והחברות שלגביהן הוגשה הבקשה הן חברות שעיקר פעילותן היא מו”פ.

מה החברות מקבלות? הקלות לחברות מו”פ להנפיק מניות לציבור.

 • חברות מו”פ אינן נדרשות להציג ותק פעילות או הון עצמי לפני ההנפקה.
 • השיעור המינימלי שיש להציע לציבור מהשווי הכולל של החברה נמוך יחסית, מקל על גיוס הון, בדילול נמוך יחסית של המייסדים.
 • הנפקה בבורסה עשויה לשמש קרש קפיצה נוח להנפקה נוספת בנאסד”ק ובבורסות אחרות, עם הבשלת החברה לכך. חוק הרישום הכפול מאפשר לחברות שהנפיקו תחילה בבורסה בתל-אביב ואח”כ בארה”ב, לדווח על פי הכללים בארה”ב, מבלי הצורך בדיווח על פי שתי מערכות של כללים.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?