אישור מו”פ לגיוס המונים

בקשה להכרה כחברת מו”פ לצורך גיוס באמצעות “מימון המונים”

ניתן להנפיק מניות או אג”ח בדרך של “מימון המונים” וכך החברה תוכל לגייס סכומים קטנים מציבור גדול של אנשים בפטור מחובת תשקיף. במידה והחברה הצליחה לגייס למעלה מ- 4 מיליון ₪ במשך תקופה של שנה, רשאית חברה שקיבלה הגדרה כעוסקת במו”פ להוסיף סכום של מיליון ₪ לסכום התמורה המרבי אותו היא מבקשת לגייס.

הגשת הבקשה כוללת:

 • תכנית עסקית של החברה.
 • קיום היתכנות טכנולוגית לפעילות המחקר והפיתוח המוצעת.
 • הצגת צוות עובדים (מעובדי החברה) אשר יעסקו בפעילות המחקר והפיתוח.
 • עמידה בקריטריונים של פעילות המו”פ תחת רשות החדשנות בנושא חדשנות.
 • קיום תרומה וקידום פיתוח החברה בתוכנית המו”פ.
 • אימות הצהרת החברה על החזקתה הבלעדית בבעלות על הידע המפותח בה או בזכויות הנובעות ממנו.

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?