הקצאת קרקע

הקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה

 

משרד הכלכלה והתעשייה משמש כגורם ממליץ לרשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע בפטור ממכרז, למפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לצרכי תעשייה או מלאכה באזור פיתוח א’.


מטרת התכנית:

עידוד הקמת מפעלי תעשייה באזורי תעשייה באזור פיתוח א’ וזאת על מנת לסייע לצמיחה במשק הישראלי ולמיגור האבטלה.


סוגי השימושים בגינם ניתן להגיש בקשות להמלצת הוועדה:

 • הקמה או הרחבה של מפעל שתחום עיסוקו תעשייה ומלאכה.
 • בניית מבנה להשכרה לתעשייה או מלאה על פי נהלי רשות מקרקעי ישראל.
 • הרחבת מפעל קיים שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה במקרקעין גובלים בהתאם לתקנה “הרחבת מפעל קיים במקרקעין גובלים”.
 • הרשאה לתכנון במישור רותם.
 • הרשאה זמנית בהתאם לנהלי רשות מקרקעין ישראל, לרבות להקמת מתקן חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת בהרשאה זמנית.


למי זה מיועד? 

 • תאגיד או יחיד המבקשים המלצה עבור תכנית זו לשם הקמת או הרחבת מפעל שבבעלותם, שתחום עיסוקו של המפעל הינו אחד מהבאים: תעשייה, מלאכה, הקמת או הרחבת מבנה להשכרה לתעשייה או מלאכה בהתאם לנהלי רשות מקרקעי ישראל.
 • מנהלת אזור תעשייה או רשות מקומית אשר מבקשת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הקמת מבנה לתעשייה או מלאכה.
 • תאגיד או יחיד המבקש המלצה על שימוש זמני בקרקע לצורך הקמת מתקן חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת.


תנאי סף:

 • מבקש הבקשה הינו יזם.
 • מבקש הבקשה קיבל המלצה בשנה הקלנדרית בה נערך הדיון בוועדה או בשנה הקלנדרית הקודמת לה (יזם שזה בקרקע במכרז אינו זכאי להגשת בקשה למענק).
 • מבקש הבקשה אינו פועל בקרקע על סמך זיכיון מהמדינה.
 • הקרקע המבוקשת נמצאת באזור תעשייה בו מנהל אזורי תעשייה מבצע עבודות תכנון ופיתוח קרקע.
 • מבקש הבקשה אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.

 

שימו לב כי ההשתתפות בהוצאות הפיתוח לא מתקבלת מראש בעת קבלת הקרקע. היזם נדרש לשלם תחילה את הוצאות הפיתוח המלאות, וההשתתפות תהיה אך ורק לאחר עמידה באבני דרך שייקבעו, שהאחרונה בהן, ככלל, תהיה קבלת אישור למעבר להסכם חכירה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?