הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה

 

עסק חדש או עסק בתהליכי צמיחה, זקוק למקורות מימון על מנת להתפתח, להרחיב ולהתייצב כאשר את התשואה העסק יראה רק כעבור זמן. בתחילת הדרך יזמים רבים משתמשים בהונם הפרטי, אך ככל שהצרכים עולים כך גובר גם הצורך במקורות מימון חיצוניים.

מדינת ישראל מעודדת עסקים חברות ויזמים בתחילת דרכם להשקיע בפיתוח העסק ולהתבסס, לצורך כך המדינה הקימה קרנות שונות המיועדות למתן הלוואות בערבות מדינה, או למענקים לחברות  וזאת על מנת להרחיב את מעגל התעסוקה.


למי זה מיועד?

עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם, על פי החלטת ועדת האשראי ולאחר בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה. ערבות המדינה הינה לבנק, העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים קטנים ברמות סיכון גבוהות מהמקובל.


יתרונות קרן ההלוואות בערבות מדינה:

 • ריבית שוק נוחה.
 • פריסת תשלומים ל-5 שנים.
 • דחיית תשלום ראשון בחצי שנה.
 • אישור בקשות תוך חודש.


תנאי זכאות ו/או דרישות סף

 • מחזור שנתי: עד 100 מיליון שקל.
 • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף באותו הזמן.
 • קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, של הבנק ושל נציג הציבור בועדת האשראי.
 • לעסק אין חובות מול רשויות המס בישראל.
 • חשבונות בנק של העסק או של בעל העסק אינם מוגבלים.
 • לא קיים הליך משפטי של בנק נגד העסק או בעל העסק, או באמצעות הוצאה לפועל.
 • בעל העסק הקטן/בינוני -מחזור המכירות שלו עד שישה מיליון שקלים-  הלוואה בסכום מקסימלי של חצי מיליון שקלים.
 • עסקים בינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי הגדול משישה מיליון שקלים, ההלוואה היא בגובה  שמונה אחוזים ממחזור המכירות.
 • הזמן המינימלי בין הגשת בקשה חדשה למועד סירוב הבקשה קודמת הינו חצי שנה.


פירוט הסיוע:

 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן (“גרייס”)
 • ביטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק בהקמה או ותיק.
 • ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70 או 85% מגובה ההלוואה. בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.
 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מזרחי, פועלים, מרכנתיל, אוצר החייל.
 • ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט”ח.
 • שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע”י ועדת הקרן.


למי כדאי להגיש בקשה
?

 • עסקים בהקמה – נדרשים לעד 10% בטחונות להלוואה עד 300,000 ש”ח.
 • עסקים ותיקים – נדרשים לעד 25% בטחונות להלוואה בגובה מליוני שקלים (עד 8% ממחזור המכירות).


להלן סוגי ההלוואות שהמדינה מעוניינת לקדם
:

 • מסלול הון חוזר הלוואות בערבות מדינה המיועדות למימון פעילות שוטפת של עסקים , מימון הון חוזר לעסקים בצמיחה.
 • מסלול השקעות הלוואות בערבות מדינה המיועדות לצורך הרחבת עסקים קיימים, רכישת ציוד ומכונות לעסק , הוספת סניפים חדשים.
 • מסלול הקמת חברות ועסקים חדשים – הלוואות בערבות מדינה המיועדות לצורך הקמת עסקים או חברות חדשות.
 • הלוואות עד 100,000 שקל: מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון שקל.
 • הלוואות עד 500,000 שקל: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון שקל.ללווה שמחזור המכירות השנתי שלו בשנה שקדמה לבקשה, בין 6.25 מליון שקל ל-100 מליון שקל, גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.
 • מסלול מיוחד: עסקים בהקמה.
 • היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 שקל הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה.
 • סך ההלוואה המקסימלי 500,000 שקל (כאשר ה- 200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).
 • קיים מסלול מיוחד לעסקים באזור מצב מיוחד בעורףשנפגעו במבצע צוק איתן ונמצאים בטווח 40-0 ק”מ, לרבות עסקי תיירות בכל הארץ.


תנאי הלוואה בערבות המדינה:

 • תקופת ההחזר של ההלוואה הוא עד חמש שנים, כאשר ניתן ומומלץ להשתמש בזכות של שישה חודשי גרייס.
 • הריבית הינה הריבית המקובלת במערכת הבנקאית.
 • החברה נדרשת להעמיד בטחונות עד עשרים וחמישה אחוזים מגובה ההלוואה.

 

  חברות ותאגידים - לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

  התחל שיחה
  צריך עזרה
  שלום
  אפשר לעזור לך?