מענק להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

מענק להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות

 

מטרת התוכנית לעודד מפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס industry 4.0 ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות, אשר במרכזן זרימת מידע, קישוריות, ניטור, איסוף וניתוח נתוני הייצור לצורך יצירת ערך בתהליכי הייצור ושרשרת האספקה. התוכנית פועלת לפי הוראת מנכ”ל 4.54 של משרד הכלכלה והתעשייה.

הסיוע במסלול יינתן על בסיס שילוב של שיטת “כל הקודם זוכה” ושיטת הקצאה תחרותית. ראשית ידונו 70 הבקשות הראשונות שיוגשו במסגרת המקצה. יתר הבקשות ידונו רק לאחר החלטת הועדה ב- 70 בקשות אלו, במקצים של 10 בקשות לכל פעימה.

מי יכול לגשת למענק? 

​מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 1. בעל הנהלת חשבונות עצמאית
 2. פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים
 3. עיקר פעילותו היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה סדר C על פי הלמ”ס: ייצור מוצרי מזון, טקסטיל, מוצרי הלבשה, מוצרי עץ, נייר, כימיקלים ומוצריהם, תרופות קונוונציונאליות, מוצרי גומי ופלסטיק, מתכות וכו’
 4. הכנסותיו בישראל נמוכות מ- 200 מיליון ₪
 5. הפעילות הייצורית אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון
 6. למבקש הסיוע ניסיון של 5 שנים בפעילות הייצור המוגשת
 7. למבקש הסיוע בין 250-5 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה
 8. גיבוש תכנית עבודה להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם על ידי יועץ מלווה, עובד המפעל יועץ חיצוני.

 

גובה הסיוע 

בין 300-1,500 אלף ₪, המהווים בין 20-30% מסך ההשקעה, כתלות בהיקף ההשקעה בטכנולוגיות.

תקופת הסיוע – 36 חודשים.

 

ההוצאות המוכרות במסגרת המענק 

 1. השקעות הוניות

תהליכי ייצור ותהליכים תומכי ייצור המשתמשים בטכנולוגיות חדשניות: Advanced Robotics, Additive Manufacturing, Predictive Maintenance, Industrial Internet of Things (IIoT), Advanced process control, Augmented reality, Factory Digitization & Integration, Advanced Data Analytics, Big data, Advanced Materials.

 1. השקעות רכות

העצמת ההון האנושי של עובדי המפעל בדרך של השתתפות בהכשרות מקצועיות של עובדים לצורך שדרוג, השבחה, תפעול והטמעה של ציוד ומערכות טכנולוגיה חדשנית בייצור.

קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, חדשנות עיצובית או שילוב ביניהם. כולל: ייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי, עלויות עיצוב ופיתוח מוצר, מעצב תעשייתי, תכנון תעשייתי, ייצור מודלים ואב טיפוס, עיצוב אריזה, רגולציה, תקינה וכו’.

 1. השתתפות בעלות הכנת תכנית העבודה שנערכה ע”י יועץ מלווה חיצוני.

עד 30 אלף ₪. תוכר הוצאה גם שהתבצעה עד 6 חודשים לפני פרסום ההוראה.

 

הגדרת יועץ מלווה (מחוייב לפי התוכנית):

יועץ חיצוני לתאגיד או יועץ העובד בתאגיד מבקש הסיוע שמתקיימים בו התנאים הבאים, במצטבר:
 1. הוא בעל השכלה פורמלית על פי אחת מהחלופות הבאות:
  1. הוא בעל תואר ראשון או שני ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע”י המל”ג, באחד מהתארים הבאים: בהנדסה / כלכלה / ניהול / מנהל עסקים/מדעים.
  2. הוא בעל תואר ראשון או שני ממוסד לימודים מוכר בחו”ל באחד מהתארים הבאים: בהנדסה / כלכלה / ניהול / מנהל עסקים/מדעים.
 2. הוא בעל ניסיון על פי אחת מהחלופות שלהלן:
  1. בעל ניסיון של ייעוץ תפעולי טכנולוגי לחברות תעשייתיות, הכולל לפחות 2 פרויקטים של מצוינות תפעולית באמצעות פעילויות בלפחות מאחד מתחומי הטכנולוגיות החדשניות לייצור מתקדם, ב – 5 השנים שקדמו למועד חתימת ההוראה, עם מחזור מכירות של לפחות 20 מיליון ₪ בשנת הפעילות האחרונה של אותה חברה תעשייתית
  2. 5 שנות ניסיון בניהול תפעול ברמה של מדווח מנכ”ל / חבר הנהלה או ניהול כללי בשני מפעלים בעלי מחזור מכירות של לפחות 20 מיליון ₪, כאשר בתקופתו הוא הוביל פעילויות בלפחות מאחד מתחומי הטכנולוגיות החדשניות לייצור מתקדם.

קישורים 

תמצית הוראת מנכ”ל 4.54
הוראת מנכ”ל 4.54
נוהל נלווה להוראה

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים: