תכנית שער לשיווק בינלאומי (של”ב)

תוכנית של”ב מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים.

בשנת 2020 – אושרו 128 חברות, מענק ממוצע של כ- 266 אלף ש”ח (מתוך מענק מקסימלי של 200 אלף ש”ח).
בשנת 2019 – אושרו כ- 73 חברות, מענק ממוצע של כ- 183 אלף ש”ח (מתוך מענק מקסימלי של 200 אלף ש”ח).


למי מיועדת התכנית?

​התכנית מיועדת לתאגידים ישראליים (יינתן סיוע לתאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית), אשר מעוניינים בהרחבת פעילויות השיווק בשוק היעד.

תוכנית של”ב מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים. ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

על החברה מבקשת הסיוע לעמוד בתנאים הבאים:

 1. היקף הייצוא השנתי הישיר של העסק, בלפחות אחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, הוא עד 1 מליון ש”ח.
 2. לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל (לתשומת ליבכם, מדובר בתנאי סף חדש!)
 3. עמידה באחד מהתנאים הבאים:
 • מחזור שאינו יורד מ-500,000 ₪ ואינו עולה על 100,000,000 ₪, בשנה הקלנדרית אשר קדמה למועד הגשת הבקשה.
 • מחזור מכירות שנתי הקטן מ- 500,000 ₪ בשנה הקלנדרית האחרונה, וגיוס הון של 2,000,000 ₪ ומעלה ב- 3 השנים שקדמו למועד הבקשה. 

עסקים המקבלים תוספת ציון – עסקים הממוקמים בירושלים, באילת, ביישובים סמוכי גבול ועסקים בבעלות ובניהול נשי.

גובה הסיוע

השתתפות במימון הוצאות שיווק, כמפורט לעיל, בסכום של עד 50% מסך ההוצאות וכן בסכום כולל של עד 300 אלפי ₪ המתפרס על פני שנתיים.

ההוצאות המוכרות במסגרת הסיוע

 • הכנת תכנית שיווקית – ניתן לקבל החזר עבור הוצאה שבוצעה עד 6 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.
 • פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה – כולל: יועצים מקומיים בשוק היעד, מנהל פיתוח עסקי (עובד בישראל שהועסק לא לפני 9 חודשים מיום תחילת התוכנית), שכירת שירותי ייעוץ בישראל במטרה לסייע לעסק ביישום תכנית הפעולה.
 • התמחות בשוק יעד – חקר שוק על שוק היעד, מידע עסקי.
 • פרסום ושיווק אינטרנטי – כולל: קטלוגים בלועזית, עיצוב אריזה להתאמתה לייצוא, פרסום בעיתונות מקצועית, הפקת סרטי פרסום, הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר, הקמת אתר אינטרנט מכוון לשוק היעד, הקמת מערך שיווק אינטרנטי ובכללו: SEO ,webinar , קמפיינים, פרסום ממומן, פיתוח תוכן שיווקי, קידום ברשתות חברתיות וכיוצא בזה.
 • תערוכות והדגמות בשוק היעד.
 • טיסות.
 • ייעוץ משפטי, תקינה וביטוח.

עסק שיקבל סיוע זה, ייוועד עם יועץ לליווי מעקב ובקרה מטעם משרד הכלכלה, אחת לחודש לפחות ועד 2 שעות עבודה חודשיות, בכדי לבחון את התקדמות העסק בתכנית הפעולה.

החזר הסיוע

עסק שהיקף היצוא שלו גדל ב- 1,000,000 ש”ח, יהא חייב בתשלום תמלוגים של 3% בשנה, עד להחזר מלוא המימון שהתקבל עבור הפעילות בשוק היעד בו היה גידול ביצוא כאמור, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.

 

אופן קבלת המענק מתנהל לפי כל הקודם זוכה. מהרו והגישו!

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

התחל שיחה
צריך עזרה
שלום
אפשר לעזור לך?