צרכים מיוחדים

תמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות

 

מסלול זה מעודד מחקר ופיתוח של פתרונות טכנולוגיים ייחודיים עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. המסלול תומך בפיתוח מוצרים שנועדו לתרום לאיכות חייהם של בעלי הצרכים המיוחדים ולסייע בשילובם בחברה ובשוק העבודה.​​

הטכנולוגיה המסייעת (assistive technology) צריכה להיות בעלת פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות ובאפשרותם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים, כמו גם להשתלב ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד.

​המסלול מיועד לחברות ולמלכ”רים בישראל, המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה ואשר אינם עומדים בקריטריונים של תכניות אחרות המנוהלות ע”י לשכת המדע”ר.

 

מה מקבלים החברות והמלכ”רים?

 • המענק המקסימלי: 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים.
 • מלכ”רים מקבלים תמיכה בשיעור של 85% מההוצאות המאושרות למחקר ופיתוח ללא החזר תמלוגים.
 • חברות מסחריות, אשר התאגדו לכל היותר 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה, מקבלות תמיכה בשיעור של 65% מהתקציב המאושר.
 • חברות מסחריות, אשר התאגדו  למעלה מ-5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה, מקבלות תמיכה בשיעור של  – 30%, 40%, 50% מהתקציב המאושר, כפי שתקבע הוועדה הבוחנת בעת אישור הבקשה.


תנאי המסלול:

 • ​הבקשה המוגשת חייבת לענות על צורך של אוכלוסייה ייחודית בעלת צרכים מיוחדים, המרכיבה עד 5% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
 • על הארגון המגיש את הבקשה להעסיק לפחות שני אנשי מקצוע למטרות מו”פ טכנולוגיה מסייעת עבור אוכלוסיות מיוחדות.
 • על מגישי הבקשה להיות בעלי יכולת להעמיד מימון משלים בשיעור של עד 100% מהתקציב המאושר.

תאגיד שאינו מלכ”ר ישלם תמלוגים ללשכת המדען הראשי רק במידה והמיזם מניב מכירות.

 

אמות המידה להצלחה:

 • תרומה לאוכלוסייה עם מוגבלות – מידת התרומה של המוצר לשיפור איכות החיים של האוכלוסייה עם המוגבלות לרבות לצורך שיפור תפקודה, השתלבותה בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט.
 • המוצר והטכנולוגיה – ייחודיות, עומק טכנולוגי, פטנטים ו/או מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני, אי פגיעה בפטנטים קיימים, קיום תכנית עבודה מגובשת וההישגים הצפויים בתום התכנית. במסגרת בחינת העומק הטכנולוגי יינתן משקל לתרומה לאוכלוסייה עם מוגבלות.
 • ניסיון רלוונטי והכרות עם צרכי האוכלוסייה עם המוגבלות.
 • היזם וצוות הפיתוח – השכלה, כישורים מקצועיים, ניסיון קודם, נכונות להקדיש זמן ככל שיידרש למימוש הרעיון, במסגרת לוח זמנים מחייב והכרות רלבנטית עם האוכלוסייה עם המוגבלות.
 • המודל העסקי – קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון בדגש על יכולת מימוש המודל.
 • השוק המקומי והשוק העולמי – גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים, ועלותו לצרכן, בדגש על העלות הסבירה לצרכן הישראלי.

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

התחל שיחה
צריך עזרה
שלום
אפשר לעזור לך?