“ממשל-טק” – חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

מסלול “ממשל טק” – חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

 

התכנית נועדה לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים, בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד.

רשימת התחומים המועדפים:

בריאות דיגיטלית  – פתרונות דיגיטליים לנושאים הבאים

 • טיפולי בית, אשפוז בית ושיפור הרצף הטיפולי 
 • התמודדות עם אתגר בריאות הנפש
 • התמודדות עם שחיקת מטפלים במערכת הבריאות

חינוך דיגיטלי

 • פתרונות ללמידה מרחוק, למידה מעורבת (Blended Learning)  בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
 • סיוע למורה בכלי עזר להוראה; כלים חדשניים להערכת לומדים;
 • שיפור אוריינות דיגיטלית

רווחה דיגיטלית

 • כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים – פיתוח שירותי רווחה מרחוק 
 • פיתוח והנגשת שירותים מקוונים לבעלי מוגבלויות, לילדים ולנוער, לאוכלוסייה במצוקה כלכלית או נפשית ו/או לאוכלוסייה בשיקום אלימות ועבריינות
 • כלים דיגיטליים לטובת פעילות קהילתית, התנדבותית, התמודדות עם מצוקה נפשית ומניעת אלימות.

שלטון מקומי דיגיטלי

 • פתרונות דיגיטליים בעלי פוטנציאל משמעותי לשיפור ולייעול שירותי הרשות המקומית לתושביה ואופן עבודת הרשות המקומית בכל תחומי האחריות של הרשות.
 • ניטור ובקרה, שיתוף מידע והנגשתו (פנים וחוץ רשותי), שיתוף והעצמת תושבים

תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי

 • כלים לאיתור פוטנציאל וכישורים, מיון, הכוון והשמת כוח אדם בתעסוקה ובפרט בתחומים טכנולוגיים
 • כלים לשיפור כישורי ליבה, לעידוד יזמות ובפרט יזמות טכנולוגית 
 • הנגשת מידע אודות שוק העבודה; כלים תומכים לאכיפה, לייעול ולעמידה בדרישות בטיחות בעבודה ופיתוח הון אנושי בתחום זה
 • כלים לזיהוי מגמות ושינויים בשוק העבודה
 • כלים תומכים לאכיפה, לייעול ולעמידה בדרישות הנוגעות לשמירה על חוקי העבודה

** כל הכלים בדגש על תמיכה בשילוב אוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בתעשייה או מפריפריה חברתית / גיאוגרפית;

כלכלה דיגיטלית

 • הפחתת יוקר המחייה באמצעות טכנולוגיות לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה ועידוד התחרותיות במשק
 • פריון בעבודה – כלים דיגיטליים לשיפור הפריון בתעשייה, מסחר ושירותים.

שירותים משפטיים דיגיטליים
כלים טכנולוגיים לייעול עבודת משפטני המגזר הציבורי: אוטומטיזציה של פעולות משפטיות (הכנת מכרזים או חוזים פשוטים) ויכולות מתקדמות לניתוח ולהבנה של טקסט (Text Analysis, AI, Deep Learning) לטובת תיוג חכם והפקת תובנות, זיהוי דפוסים, וייעול קבלת החלטות מבוססות מידע לקראת הליך משפטי

שירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים

 • כלים דיגיטליים לסיוע לאזרחים ותיקים בנושאי תעסוקה הכנה לפרישה ודיור
 • כלים להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, דכאון ובדידות בגיל השלישי
 • התאמת שירותים רפואיים דיגיטליים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים וכלים למניעת נפילות.

שיפור אוריינות דיגיטלית לצמצום הפער הדיגיטלי

מה מקבלים?

 • תקציב עד 300,000 ₪, שנתי:
  • שנה ראשונה: 80% מהתקציב המאושר
  • שנה שנייה: 70% מהתקציב המאושר
  • שנה שלישית ואילך: 50% מהתקציב המאושר
  • בקשה עם תקציב של עד 300 אלף ש”ח אינה מחייבת פגישה עם בודק. ככלל, הבחינה תיעשה על בסיס טופס הבקשה וצרופותיו.
  • מבחינת תקציב – תקרת השכר לעובד שמועסק 100% משרה הינה 10,000 ש”ח (ולא 30 אלף ש”ח כמו בבקשות אחרות).
 •  תקציב בין  300,000 ₪ – 4,000,000 ₪, שנתי:
  • עד 50% מהתקציב מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית

קריטריונים כללים להערכת הבקשה:

 1. המוצר והטכנולוגיה – רמת החדשנות, לרבות חדשנות טכנולוגית ופונקציונלית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים, יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע ו’יום תכנית מו”פ ריאלית לתקופת הביצוע.
 2. איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשת המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
 3. התכנות עסקית – קיום תכנית עסקית ברורה ליישום תוצרי המו”פ בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.
 4. ישימות במגזר הציבורי בישראל – מידת המענה לרשימת התחומים המועדפים שגובשה בהתאם לתוכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל, התכנות ישימות במגזר הציבורי או בגופים ציבוריים בישראל
 5. אימפקט חברתי-ציבורי (תועלת משקית) – מידת התרומה של תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי המגזר הציבורי בהתאם למסלול, קיום תוכנית ברורה ליצירה חברתית לצד התשואה הפיננסית הצפויה.

במסלול זה מקבל המענק יהיה פטור מתשלום תמלוגים בגין מכירות למדינה או למוסדות.

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים: