מסלול אתגר

מסלול אתגר – טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח בר-קיימא במדינות מתפתחות

 

תכנית מסלול ”אתגר” הינה יוזמה משותפת של רשות החדשנות ביחד עם מש”ב (המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ) במסגרת יוזמת  Grand  Challengesהבינלאומית. מטרת התכנית פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאתגרי הבריאות, מים והביטחון התזונתי במדינות מתפתחות.

מה מקבלים?

תמיכה של 70%, 80% או 90% מהתקציב המאושר עד לתקרה של 500,000 שקלים.

בנוסף, פטור מתמלוגים על הכנסות המתקבלות ממדינות היעד.

המסלול יוצר גשרים ושיתופי פעולה בין היזמים לשותפים פוטנציאליים בשווקי היעד, בין השאר בזכות השותפים הגלובליים של יוזמת Grand Challenges: סוכנויות הסיוע של ארצות הברית ובריטניה, קרנות פילנתרופיות, מכוני מחקר ועוד.

אמות המידה לקבלת הסיוע:

 • השפעה פוטנציאלית על מצב הבריאות במדינות המתפתחות – מידת התרומה של תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי בריאות ואפשרות ליישום תוצרי המו”פ במדינות המתפתחות
 • המוצר והטכנולוגיה –קיום תכנית מו”פ ריאלית הכוללת גישה שונה ומקורית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים ויכולת להגיע לאבני דרך.
 • איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשות המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
 • גמלון (Scalability) –  קיום תכנית ברורה ליישום תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי בריאות במדינות המתפתחות בקנה מידה מסחרי
 • חדשנות משולבת –  שילוב החדשנות הטכנולוגית עם חדשנות חברתית ועסקית, בדרך שתסייע להשיג השפעה מרבית של תוצרי המו”פ על התמודדות עם אתגרי בריאות

ניתן להשתמש בכספי הסיוע לתשלום עבור:

 • שכר – רק בחברות בע”מ ולא עוסק מורשה
 • קבלני משנה
 • חומרים
 • יועצים
 • שיווק וטיסות
 • עורכי פטנטים

כיצד מתבצעת ההגשה?

ההגשה מתבצעת בשני שלבים:

 • שלב א’ – הצעה ראשונית – יש להגיש נספח מס’ 1 + לינק לסרטון וידאו באורך מקסימלי של 2 דקות, המציג את תכנית המו”פ.
 • שלב ב’ – הגשת הצעה מפורטת. תתאפשר רק למבקש אשר קיבל הודעה בכתב מהוועדה כי עבר את שלב א’.

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים: