BIRD Foundation – Binational Industrial Research and Development

 

המסלול מיועד לעודד שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לחברות אמריקאיות, לפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בכל ענפי התעשייה.

מטרת המענק לעזור לחברות ישראליות לצמוח באמצעות יצירת קשרים אסטרטגיים עם חברות אמריקאיות, גישה לתנאי אמת לבחינת הפיתוחים בחברות בחו”ל, פריצה ו scale-up למוצרים שיפותחו בשווקים בינלאומיים. שיתוף הפעולה במו”פ עם חברה אמריקאית זרה מאפשר לחברה הישראלית גישה לידע וטכנולוגיה וגישה לתשתיות פיתוח או בדיקה אשר לא קיימות בישראל, ובכך מעמיק באופן משמעותי את איכות תהליכי המו”פ ומקרב את היציאה לשוק. בנוסף, שיתוף הפעולה עם החברה האמריקאית יכול לעזור לחברה ישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים ובינלאומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.

קרן  בירד, BIRD, מקנה מענק של כ- 50% מהוצאות הפיתוח ועד לסך מענק של 1 מיליון דולר לפרויקט וזאת מבלי לקחת אחוזים מהחברה.

מידי שנה נתמכים ע”י הקרן כ- 20 פרויקטים מכל מגוון התחומים בתעשייה: חקלאות, תקשורת, טכנולוגיות בנייה, אלקטרוניקה, אלקטרו אופטיקה, מדעי החיים, תוכנה, ביטחון פנים, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה חלופית ועוד…

עד היום אישרה הקרן למעלה מ- 950 פרויקטים עם חברות מובילות בארה”ב, כך שסכום המכירות של המוצרים שפותחו בהשתתפות הקרן מגיע ל- 10 ביליון דולר.

קריטריונים להגשה:

  • החברות המגישות אינן יכולות להיות חברות קשורות (למשל חברת אם ובת, חברות אחיות וכו’). חברה אחת צריכה להיות רשומה בישראל והשנייה בארה”ב.
  • על שתי החברות להגיש את הבקשה לתמיכת BIRD ביחד.
  • חייבת להיות חדשנות ניכרת בפרויקט.
  • חייב להיות פוטנציאל מסחרי משמעותי למוצר המפותח.
  • בסיום תכנית הפיתוח, על המוצר להיות מוכן למסחור ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל וכלכלת המדינה הזרה.
  • החברות השותפות חייבות להיות בעלות יכולת ליישם את הפרויקט ואת תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.
  • מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה אך ורק כקבלני משנה ולא כשותפים מלאים.
  • על החברות השותפות להראות כי ישנה איכות וסינרגיה בשיתוף הפעולה ביניהן. בתכנית העבודה המשותפת כל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה, כמו למשל: העברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות משלימות, קשרים מסחריים ועוד.
  • חובה כי החברות המגישות יחתמו ביניהן על הסכם מסחרי להסדרת הבעלות על כל קניין רוחני אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו.

נושאי המחקר והפיתוח יכולים לכלול למשל: תעשייה מתקדמת, אנרגיה, אגרוטכנולוגיה, קלינטק וסביבה, תקשורת, אלקטרוניקה, פינטק, גז, ביטחון מולדת ואבטחת סייבר, מדעי החיים, תוכנה ועוד.

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

התחל שיחה
צריך עזרה
שלום
אפשר לעזור לך?