תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב

תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב

 

התכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב הוקמה על-מנת לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה המסורתית והמעורבת ולהגביר את כושר התחרותיות.

 

למי מיועדת הקרן?

​הסיוע במסגרת תכנית זו יינתן באמצעות השתתפות חלקית של משרד הכלכלה והתעשייה בהוצאות שנוטלים על עצמם גורמים עסקיים המתחייבים לפתח מוצר או קו מוצרים חדש, להוביל שדרוג מוצרים קיימים ו/או פיתוח אריזות חדשות עד לשלב גמר אב טיפוס, ואשר בתהליכים אלו העיצוב מהווה חלק מהותי.

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

 

מי זכאי לגשת לתוכנית הסיוע?

תאגיד הרשום בישראל או עוסק מורשה, העוסק בייצור באחד מהתחומים הבאים: פלסטיק, גומי, מתכת, זכוכית, חומרים קראמיים, חומרי בניין, טקסטיל, עץ, עור, נייר, צורפות, מזון או בתחומי התעשייה המסורתית המעורבת.

 

תנאי סף להגשת הבקשה

 • תחום עיסוקו של הגורם העסקי בענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת.
 • הגורם העסקי מעסיק עד 100 עובדים.

 

גובה הסיוע

​60%  מעלות הפיתוח עד לסכום של 200,000 ₪.

 

ההוצאות המוכרות במסגרת הסיוע

 עלויות פיתוח המוצר

 • עלות העסקת מעצב תעשייתי, ובתנאי שלא מדובר בעובד קבוע של הגורם העסקי ;
 • עלות תכנון הנדסי;
 • עלות ייצור מודלים ואב טיפוס;
 • עיצוב אריזה.

תחיקה, תקינה ופטנטים (לא יעלה על 10% מהתכנית המאושרת)

 • רישום פטנטים בארץ ובחו"ל.
 • רישום שם מסחרי בארץ ובחו"ל.
 • הוצאות תקינה בארץ ובחו"ל, לרבות קבלת אישורי התאמה ורישיונות לדרישות תקן וטיב בארץ בחו"ל וייעוץ משפטי הקשור לפיתוח השיווק.

עלות שיווק וקידום מכירות (קד"מ) (עד 5% מהיקף התכנית המאושרת)

 

מהם המדדים להצלחה בקבלת המענק?

 1. איכות תכנית הפיתוח – הניקוד המרבי יינתן לגורם עסקי אשר תכנית הפיתוח שלו הינה חדשנית ביחס לפעילות שלו בעבר ולשוק הרלוונטי.
 2. רמת פריפריאליות – הניקוד המרבי יינתן לגורם העסקי הממוקם ברשות מקומית שרמתה הפריפריאלית נמוכה ביותר.
 3. יכולת עסקית כלכלית ופוטנציאל להגדלת תעסוקה.
 4. התרשמות כללית ושיקול דעת חברי הוועדה – כולל בין היתר, תרומת התכנית להגדלת מחזור העסק, הגדלת רווחיות העסק והגדלת הפריון.