תכנית "כסף חכם" – סיוע תקציבי לשיווק לחו"ל

סיוע משרד הכלכלה עד ל- 500 אלפי ₪ (לשווקים סין, הודו ויפן עד ל- 1 מיליון ₪), במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי לכניסה לשוק יעד חדש או הגדלת מכירות לשוק יעד קיים.


ההוצאות המוכרות:

 • שכר למנהל המשרד/למנהל השיווק בשוק היעד.
 • יועצים מקצועיים.
 • שכירת משרדים ומרכזי הפצה
 • איסוף מידע.
 • עיצוב אריזות, קטלוגים, סרטי פרסום.
 • אתר אינטרנט מכוון לשוק היעד.
 • שיווק דיגיטלי (SEO, webinar, קמפיינים, פרסום ממומן, קידום ברשתות חברתיות וכו').
 • השתתפות בתערוכות, ירידים וכנסים.
 • הצגת המוצרים/השירותים, כולל הקמת מתקן הדגמה מסחרי.
 • תקינה, ביטוח ועלויות משפטיות.

לבדיקת המענק שמתאים לכם מלאו את הטופס


להלן כמה נקודות המסכמות את התוכנית בקצרה:

 • בשוק יעד – 50% מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ- 500,000 ₪.
 • בשווקים סין, הודו ויפן – 50% מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ- 1,000,000 ₪.
 • הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ-24 חודשים. 36 חודשים בשווקים סין, הודו ויפן.
 • חברה שהשתתפותה תאושר, מקבלת ליווי מקצועי של איש שיווק של מנהל סחר חוץ במהלך תקופת הסיוע בהיקף של שעתיים בחודש.
 • מקבלי הסיוע יחויבו בתשלום תמלוגים במידה ויגדילו את המכירות בשווקי היעד.


התנאים לקבלת הסיוע במצטבר

 • תאגיד שהתאגד בישראל. יינתן סיוע לתאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית.
 • תאגיד המשווק לראשונה לשוק יעד חדש מוצר או שירות או מוצר ושירות. לחילופין, תאגיד המשווק לשוק יעד קיים מוצר או שירות חדשים. שיווק לראשונה ייחשב גם מהלך שיווקי חדש שמטרתו להגדיל את המכירות לשוק היעד.
 • היקף ייצוא השנתי הישיר, באחת משתי השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה, הינו לפחות 1,000,000 ש"ח ובלבד שהיקף המכירות אינו גבוה מ- 200,000,000 ₪.​
 • לחברות עם היקף מכירות מעל ל- 10 מיליון ש"ח, היקף הייצוא הנדרש הינו בין 400-1,000 אלפי ש"ח.
 • לחברות ממגזר המיעוטים, רף היקף היצוא יורד ל- 400 אלף ש"ח, וללא הגבלה על מחזור המכירות.

 

ניצול תקציב התכנית יחולק על בסיס כל הקודם זוכה – מהרו והגישו!