תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)

תוכנית של"ב מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים.


למי מיועדת התכנית?

​התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר מעוניינות בהרחבת פעילויות השיווק בשוק היעד, מחוץ למדינת ישראל, בין אם מדובר בשווק מוצר חדש, שוק יעד חדש או תכנית שיווק חדשה, שנועדו להגדלת הייצוא של החברה. על החברה מבקשת הסיוע לעמוד בתנאים הבאים:

 1. היקף ייצוא שנתי של עד $250,000 בלבד בשנתיים הקלנדריות אשר קדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע.
 2. עמידה באחד מהתנאים הבאים:
 • מחזור שאינו יורד מ-500,000 ₪ ואינו עולה על 50,000,000 ₪, בשנתיים הקלנדריות אשר קדמו למועד הגשת הבקשה.
 • מחזור מכירות שנתי הקטן מ- 500,000 ₪ בשנתיים הקלנדריות האחרונות, וגיוס הון של 2,000,000 ₪ ומעלה ב- 3 השנים הקלנדריות שקדמו למועד הבקשה. 


גובה הסיוע

השתתפות במימון הוצאות שיווק, כמפורט לעיל, בסכום של עד 50% מסך ההוצאות וכן בסכום כולל של עד 200 אלפי ₪ המתפרס על פני שנתיים.

לבדיקת המענק שמתאים לכם מלאו את הטופס


ההוצאות המוכרות במסגרת הסיוע

 • הכנת תכנית שיווקית – ניתן לקבל החזר עבור הוצאה שבוצעה עד 6 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.
 • פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה – כולל: יועצים מקומיים בשוק היעד, מנהל פיתוח עסקי (עובד בישראל שהועסק לא לפני 6 חודשים מיום תחילת התוכנית), שכירת שירותי ייעוץ בישראל במטרה לסייע לעסק ביישום תכנית הפעולה.
 • התמחות בשוק יעד – חקר שוק על שוק היעד, מידע עסקי.
 • פרסום ושיווק אינטרנטי – כולל: קטלוגים בלועזית, עיצוב אריזה להתאמתה לייצוא, פרסום בעיתונות מקצועית, הפקת סרטי פרסום, הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר, הקמת אתר אינטרנט מכוון לשוק היעד, הקמת מערך שיווק אינטרנטי ובכללו: SEO ,webinar , קמפיינים, פרסום ממומן, פיתוח תוכן שיווקי, קידום ברשתות חברתיות וכיוצא בזה.
 • תערוכות והדגמות בשוק היעד.
 • טיסות.
 • ייעוץ משפטי, תקינה וביטוח.

עסק שיקבל סיוע זה, ייוועד עם יועץ לליווי מעקב ובקרה מטעם משרד הכלכלה, אחת לחודש לפחות ועד 2 שעות עבודה חודשיות, בכדי לבחון את התקדמות העסק בתכנית הפעולה.


החזר הסיוע

עסק שהיקף היצוא שלו גדל ב- $250,000 ארה"ב, יהא חייב בתשלום תמלוגים של 3% בשנה, עד להחזר מלוא המימון שהתקבל עבור הפעילות בשוק היעד בו היה גידול ביצוא כאמור, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.

 

אופן קבלת המענק מתנהל לפי כל הקודם זוכה. מהרו והגישו!