תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)

תוכנית של"ב מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים.

 

בשנת 2017 אושרו 66 בקשות בסכום כולל של 11 מיליון ₪  ובשנת 2018 אושרו 90 בקשות בסכום כולל של 16 מיליון ₪!


למי מיועדת התכנית?

​התכנית מיועדת לתאגידים ישראליים (יינתן סיוע לתאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית), אשר מעוניינים בהרחבת פעילויות השיווק בשוק היעד.

תוכנית של"ב מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים. ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

על החברה מבקשת הסיוע לעמוד בתנאים הבאים:

 1. היקף ייצוא שנתי של עד 1,000,000 ש"ח בלבד בשנתיים הקלנדריות אשר קדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע.
 2. עמידה באחד מהתנאים הבאים:
 • מחזור שאינו יורד מ-500,000 ₪ ואינו עולה על 100,000,000 ₪, בשנתיים הקלנדריות אשר קדמו למועד הגשת הבקשה.
 • מחזור מכירות שנתי הקטן מ- 500,000 ₪ בשנתיים הקלנדריות האחרונות, וגיוס הון של 2,000,000 ₪ ומעלה ב- 3 השנים הקלנדריות שקדמו למועד הבקשה. 


גובה הסיוע

השתתפות במימון הוצאות שיווק, כמפורט לעיל, בסכום של עד 50% מסך ההוצאות וכן בסכום כולל של עד 200 אלפי ₪ המתפרס על פני שנתיים.

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:


ההוצאות המוכרות במסגרת הסיוע

 • הכנת תכנית שיווקית – ניתן לקבל החזר עבור הוצאה שבוצעה עד 6 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.
 • פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה – כולל: יועצים מקומיים בשוק היעד, מנהל פיתוח עסקי (עובד בישראל שהועסק לא לפני 6 חודשים מיום תחילת התוכנית), שכירת שירותי ייעוץ בישראל במטרה לסייע לעסק ביישום תכנית הפעולה.
 • התמחות בשוק יעד – חקר שוק על שוק היעד, מידע עסקי.
 • פרסום ושיווק אינטרנטי – כולל: קטלוגים בלועזית, עיצוב אריזה להתאמתה לייצוא, פרסום בעיתונות מקצועית, הפקת סרטי פרסום, הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר, הקמת אתר אינטרנט מכוון לשוק היעד, הקמת מערך שיווק אינטרנטי ובכללו: SEO ,webinar , קמפיינים, פרסום ממומן, פיתוח תוכן שיווקי, קידום ברשתות חברתיות וכיוצא בזה.
 • תערוכות והדגמות בשוק היעד.
 • טיסות.
 • ייעוץ משפטי, תקינה וביטוח.

עסק שיקבל סיוע זה, ייוועד עם יועץ לליווי מעקב ובקרה מטעם משרד הכלכלה, אחת לחודש לפחות ועד 2 שעות עבודה חודשיות, בכדי לבחון את התקדמות העסק בתכנית הפעולה.


החזר הסיוע

עסק שהיקף היצוא שלו גדל ב- $250,000 ארה"ב, יהא חייב בתשלום תמלוגים של 3% בשנה, עד להחזר מלוא המימון שהתקבל עבור הפעילות בשוק היעד בו היה גידול ביצוא כאמור, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.

 

אופן קבלת המענק מתנהל לפי כל הקודם זוכה. מהרו והגישו!