חברות מתחילות

מסלול "חברות מתחילות"

 

מסלול "חברות מתחילות" של הרשות לחדשנות נועד להקל על חברות קטנות בתחילת דרכן בתהליך המחקר והפיתוח של המוצר המיועד, ואף עוזרת לחברות בפעילויות השיווק הראשוניות של המוצר. המענק הניתן במסגרת המסלול מהווה קרש קפיצה משמעותי עבור החברות לקראת מסחור המוצר. המסלול מציע תנאים מועדפים ליזמים ממגזר בני המיעוטים ומן המגזר החרדי.

שיעור ההצלחה הארצי לקבלת אישור לתוכנית שהוגשה עומד על כ- 52% והתקציב הממוצע שאושר לפרויקט הינו בין 2-3 מיליון ₪.  

בשל אטרקטיביות התוכנית, רשות החדשנות החליטה להרחיב את מסלול חברות מתחילות הפועל משנת 2013 ולכלול בו את כל חברות ההזנק אשר גייסו מיום ההתאגדות שלהן עד 10 מיליון דולר ומחזור המכירות שלהן לא עולה על 1 מיליון דולר בשנה. המסלול יתמוך בתכניות רב-שנתיות של חברות (כל שנה בנפרד) וביצוע פרויקטים נוספים ללא מגבלה על גיל החברה. המסלול יאפשר מעתה ואילך לחברות מתחילות לבצע פרויקטים נוספים, ולהגיש בקשות  לתכניות במימון רשות החדשנות כמו תכניות שת"פ בינלאומי (מסלולי SME באיחוד האירופאי, קרנות דו-לאומיות והסכמים בינלאומיים) ותכניות "הרצה" לביצוע פיילוטים.

המסלול כולל מספר הטבות, שאינן קיימות בתוכניות אחרות, והן:

 1. גובה המענק הוא קבוע – 50% או 30% בהתאם להחלטת הועדה.
 2. קבלת תוספת מענק פריפריאלי של 10% לחברות הפועלות באזורי פיתוח א' או 25% לחברות הפועלות בעוטף עזה.
 3. קבלת תשובה על המענק – תוך חודשיים בלבד.
 4. מתן חצי שנה גרייס למציאת משקיע למימון משלים למדען.
 5. ההוצאות המוכרות כוללות הוצאות שכר, תקורות (שכ"ד, ארנונה וכו'), חומרים, ציוד, קבלני משנה, פטנטים וגם הוצאות שיווק ומסחור, כגון פרסום, נסיעות לחו"ל, התכנסות בכנסים וכו'.
 6. גובה תקציב המענק יכול להגיע עד ל- 10 מיליון ש"ח לשנה.
 7. המימון המשלים יכול להיות מכל מקור, כמו: משקיעים, הכנסות, הלוואות וכו'.

מהי חברה מתחילה?

 • תאגיד ישראלי
 • היקף המכירות של התאגיד אינו עולה על 1 מיליון דולר בשנה הקלנדרית שלפני מועד הגשת הבקשה
 • היקף גיוס מימון על ידי התאגיד אינו עולה על 10 מיליון דולר עד למועד הגשת בקשה לשנה ראשונה במסגרת תכנית רב-שנתית (כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה)

קריטריונים כללים להגשת חברה לתמיכה של הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי):

 • המוצר חייב להיות חדשני (תהליך של פטנט עוזר מאוד לבסס את חדשנות המוצר).
 • בפרויקט קיימים סיכונים ואתגרים טכנולוגיים.
 • יש להראות שלמוצר יש שוק ופוטנציאל עסקי משמעותי, לרבות בשוק הבינלאומי. חשוב לבסס את נתונים על מחקרים מקצועיים.
 • צוות מתאים בעל פוטנציאל לעמוד בתכנית העבודה המוצעת ולהוביל את החברה להצלחה.
 • על התוכנית והתקציב חייבים להיות מפורטים עד כמה שאפשר, כולל שעות ועלויות כח אדם לכל שלבי הפיתוח, עלויות קבלני משנה (עדיף תוך התבססות על הצעות מחיר מקבלני משנה) וכו'.
 • יש להציג מודל עסקי, אשר בחנתם את תקפותו בשוק.
 • יש להציג תוכנית ייצור ושיווק מפורטת.
 • על התאגיד להיות רשום בעת הגשת הבקשה.
 • פוטנציאל להפוך לחברה בת-קיימא/תעשייתית בישראל.

הטבות מיוחדות למגזר המיעוטים:

תנאי הסף:

 • יזם ממגזר בני המיעוטים, נמנה על האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים.
 • מועסק במשרה מלאה.
 • לפחות 33% מהון מניותיה (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם ממגזר בני המיעוטים.

תנאי התוכנית:

לחברות של יזם ממגזר בני המיעוטים ניתנת אפשרות לקבל תנאים מועדפים עבור השנתיים הראשונות כדלקמן:

 • לשנה ראשונה מענק בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים.
 • לשנה שניה מענק בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4.5 מיליון שקלים.
 • חברה המעוניינת בתקציב גבוה יותר רשאית להגיש בקשה לפי התנאים הרגילים (תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים בשיעור מענק של 50% או 30% מהתקציב המאושר).

הטבות מיוחדות למגזר החרדי:

תנאי סף :

 • בעל הרעיון הנמנה על צוות פרויקט חברה מתחילה.
 • מועסק במשרה מלאה.
 • תאגיד אשר לפחות 33% מהון מניותיה (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם חרדי אחד או מספר יזמים חרדים יחדיו.
 • על כל אחד מהם להיות יהודי שומר מצוות, אשר ייחודו בהקפדה הדתית שהוא נוהג בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינו לבין שאר היהודים שומרי המצוות, והמקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.
  • למד בישיבה קטנה ישיבה גדולה או כולל.
  • זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים.
  • קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון התשמ"ו 1986 בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית.

תנאי התכנית:

לחברות עם יזם חרדי ניתנת אפשרות לקבל תנאים מועדפים עבור השנתיים הראשונות כדלקמן:

 • לשנה ראשונה מענק בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים.
 • לשנה שניה מענק בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4.5 מיליון שקלים.
 • חברה המעוניינת בתקציב גבוה יותר רשאית להגיש בקשה לפי התנאים הרגילים (תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים בשיעור מענק של 50% או 30% מהתקציב המאושר).

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים: