BIRD Foundation – Binational Industrial Research and Development

 

קרן בירד היא הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים ישראל –ארה”ב.

הקרן פועלת לעידוד שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות המסייעת ללא תמורה באיתור שותפים אסטרטגיים משתי המדינות לצורך פיתוח המוצר. קרן בירד תומכת בפרויקטים מבלי לקבל בתמורה זכויות כלשהן. כספי התמיכה מוחזרים כתמלוגים מן המכירות.

הקרן תומכת בפרויקטים המשותפים בסכום של עד 50% מתקציב הפרויקט המשותף (ועד  מיליון דולר לפרויקט שאושר). הפרויקטים המוגשים לקרן עוברים בדיקה קפדנית ע”י בוחנים ישראלים מטעם הרשות לחדשנות ובוחנים אמריקאים מטעם המכון הלאומי לטכנולוגיה ותקנים של ארה”ב (NIST).

 

קריטריונים להגשה:

  • מחקר ופיתוח בין שתי חברות לא קשורות, אחת רשומה בארה"ב והשנייה בישראל. על החברות להגיש בקשה משותפת לתמיכת BIRD
  • נושאי המחקר והפיתוח כוללים, בין היתר: תעשייה מתקדמת, אנרגיה, אגרוטכנולוגיה, קלינטק וסביבה, תקשורת, אלקטרוניקה, פינטק, גז, ביטחון מולדת ואבטחת סייבר, מדעי החיים, תוכנה ועוד.
  • פוטנציאל מסחרי משמעותי
  • חייבת להיות חדשנות ניכרת